Word erkend NLP-coach

Kies voor kwaliteit, zorgvuldigheid, professionaliteit en aandacht voor de mens

20 jaar ervaring in de NLP-opleidingswereld!

certificatie-medaille-usp3x

IANLP, CRKBO & NVNLP erkend!

euro-usp-fiscaal

Op 3 juli 2023 STAP-Budget mogelijk.  Als zelfstandige blijft fiscaalvoordeel!

Jouw loopbaan als NLP-coach start hier!

Deze opleiding heeft als doel om de kwalitatief beste NLP-coaches in Nederland en daarbuiten op te leiden. Dit om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke gezondheid en welzijn. Onze maatschappij kent uitdagingen. De klachten van depressie, burn-out en andere psychosomatische klachten zijn nog nooit zo hoog geweest als in ons huidig bestaan. Een van de redenen is omdat mensen niet meer verbonden zijn met hun eigen verlangens, behoeften en kernwaarden. We leven in een snelle maatschappij waar veel van ons gevraagd wordt en we onszelf wel eens vergeten.

Gedreven door een diepliggende passie, geloof in de mens en de power van onze geest, wil Response Instituut ervoor zorgen dat mensen begrijpen hoeveel ze in hun mars hebben. Juist NLP laat de kracht van de geest en menselijke communicatie zien waardoor mensen ervaren hoe ze hun potentieel kunnen aanboren en dit willen we mensen en onze NLP-coaches meegeven.

De sleutel tot succes

Veel mensen ervaren diep van binnen dat ze meer kunnen dan dat ze aan de wereld laten zien. Of het dus nu gaat om thema’s en belemmeringen aan te pakken of juist ondersteuning nodig hebben bij de koers van hun leven. Deze opleiding leert NLP-coaches mensen ondersteunen zodat ze in balans zijn, hun kracht kunnen ervaren en het leven leiden dat ze graag willen.


Hoewel de vraag naar NLP toeneemt kunnen we niet altijd meer zeggen dat de kwaliteit van vraag en aanbod op elkaar aansluit. Hier wilt Response Instituut een bijdrage leveren. We leren onze NLP-coaches hoe ze mensen optimaal kunnen begeleiden om het contact met zichzelf te herstellen, hoe ze authentiek kunnen communiceren met anderen zodat ze vanuit wie ze zijn hun doelen mogen realiseren.


Als iemand kiest voor onze opleiding dan kiest hij/ zij voor kwaliteit, zorgvuldigheid, professionaliteit en aandacht voor de mens.

Iets voor mij?

Cursisten aan het woord over NLP

Waarom zou je een NLP-coach opleiding volgen?

 Miljoenen mensen over de hele wereld hebben profijt van een NLP-opleiding. Dit omdat NLP gaat over effectieve communicatie, het begeleiden van anderen of persoonlijke ontwikkeling, de redenen om een NLP-opleiding te volgen zijn heel divers

Persoonlijk

 • Makkelijker in omgang met anderen

 • Je boodschap krachtig over brengen

 • De juiste mindset om de regie in je leven te pakken

 • Zelfverzekerd en krachtig door het leven te gaan

 • Voorgoed afscheid nemen van oude patronen

tas-werk-loopbaan

Professioneel

 • Een makkelijkere communicatie met alle lagen in de organisatie en met klanten.

 • Snel problemen in de organisatie kunnen opsporen en omkeren naar gewenste resultaten.

 • Snel kunnen doorzien hoe iemand denkt en zo de communicatie beter te sturen.

 • Maximaal kunnen presteren vanuit extra energie.

 • Technieken om je leiderschap te vergroten en persoonlijke ontwikkeling en teambuilding te stimuleren

Coaching

 • De betekenis doorzien van non-verbale communicatie om toegang krijgen tot de belevingswereld van je cliënt.

 • Probleemstrategieën ombuigen naar doelrealisatie.

 • Een juiste intake doen en vragen stellen op het juiste moment.

 • Technieken om een blijvende verandering teweeg te brengen. 

 • Strategieën herkennen die de cliënt gebruikt om zijn eigen problemen te creëren.

 • Cliënten leren in elke situatie hun eigen vermogens in te zetten


Inhoud opleiding 

De opleiding zal modulair worden aangeboden. De opleiding heeft als doel om mensen op te leiden die als NLP-coach andere mensen willen begeleiden in hun welzijn. Een groter doel kan hiermee gerealiseerd worden, namelijk mensen zelf in staat te stellen om persoonlijke thema’s bij hen op te lossen zonder in een afhankelijkheidspositie te komen van een ander.


In de NLP Practitioner leren de deelnemers 8 stappen om succesvol te zijn in communicatie en coaching. Veel aandacht wordt besteed aan het opbouwen van veiligheid, aansluiten bij de belevingswereld van anderen, taalpatronen, vraagtechnieken, coachmodellen, het gebruik van metaforen in coaching en therapeutische interventies.


In de NLP Master Practitioner leren de deelnemers de NLP-technieken verdiepen en verbreden. Centraal in de NLP Master Practitioner staan het veranderen van denkstijlen, het blootleggen van behoeften en drijfveren, het veranderen van overtuigingen en het werken met tijd en ruimte. Naast aangereikte therapeutische interventies leren de deelnemers eigen interventies ontwikkelen en het modelleren van succes van anderen. 


Daarnaast bestaat de volledige NLP-coach opleiding nog uit aanvullende trainingen, namelijk de 3-daagse hypnose basis waarin de deelnemers leren hoe ze een volledige hypnosesessie doen om het onderbewustzijn aan te sporen tot verandering en de 5-daagse IEMT training waarin de deelnemers leren hoe ze oogbewegingen kunnen gebruiken om emotionele- en traumatische gebeurtenissen een plek te geven. Ook leren de deelnemers de sabotagepatronen van een cliënt  en hoe identiteitsvraagstukken beantwoord worden. 

                   

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding?

NLP Practitioner

Voor de NLP Practitioner betekent dat inhoudelijk het volgende:

Blok 1
Je ziet hoe je brein de wereld om zich heen interpreteert. En waarom dat door persoonlijke omstandigheden voor iedereen anders is. Je kunt dit inzicht inzetten voor het creëren van meer begrip en meer harmonie.

Blok 2
Je gaat zien hoe brein en gevoel samenwerken. Hoe je ze kunt sturen om je interne communicatie of gesprekken met anderen effectiever te voeren.

Blok 3
Je geeft je leven effectief richting. Je onderzoekt wat echt belangrijk is voor je. Je legt die verwachtingen vast in heldere, realiseerbare doelen.

Blok 4:
Je leert in 5 stappen de kern van je diepere problemen bloot te leggen en voorgoed op te lossen. Je leert technieken om het onderbewuste te beïnvloeden, waardoor je snel persoonlijk kunt groeien.

Blok 5
Je leert op elk gewenst moment positieve gevoelens op te roepen. En door te communiceren met je innerlijke ’ik,’ belemmerende gedachten en patronen te elimineren. Ze vormen niet langer een blokkade voor je geluk en persoonlijke groei.

Blok 6 (Examen)
Het examenweekend. Je werkt met een persoonlijke case van een van je medestudenten. Je ontdekt hoeveel je de afgelopen maanden bent gegroeid. En dat niets een waardevol en succesvol leven nog in de weg hoeft te staan.

NLP Master Practitioner

Voor de NLP Master Practitioner betekent dat inhoudelijk het volgende:

Blok 1 - Inzicht in denkstijlen
Metaprogramma’s zijn patronen die iemands denken, voelen en handelen in bepaalde situaties kenmerken. Sommige patronen werken in je voordeel, andere in je nadeel. Door het bewust inzetten van de metaprogramma’s kun je fundamentele veranderingen bij jezelf en anderen teweegbrengen.

Blok 2 - Criteria, oftewel waarden
Of je je goed voelt, wordt medebepaald door de waarden die je belangrijk vindt of niet. Deze waarden gebruik je om je ervaringen te evalueren. Hoe meer je bewust wordt van deze drijvende krachten van ons onderbewuste, des te beter ben je in staat om sturing te geven aan je gedrag, communicatie en leven. In de NLP Master Practitioner word je geleerd om je waarden te herkennen en op een positieve manier voor je te laten werken.

Blok 3 - De 6 niveaus van verandering
Het proces van leren, veranderen en communiceren bestaat uit natuurlijke classificatie hiërarchieën. De logische niveaus maken het mogelijk om op een ander niveau informatie toe te laten en dieperliggende patronen van ons gedrag en het effect op de omgeving bloot te leggen. Hoe hoger je in de logische niveaus verandert hoe groter het effect op de omgeving. Verder word je je door het gebruik van de logische niveaus meer bewust van je denken, wie je bent en welk levensdoel je hebt.

Blok 4 - Omzetten van beperkende overtuigingen
Overtuigingen zijn veralgemeningen die je maakt over de werkelijkheid en voor waar aanneemt. Deze vormen de basis van onze communicatie en gedragsmatig handelen. Je eigen overtuigingen zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor problemen die je ervaart. In de NLP Master Practitioner maak je je beperkende overtuigingen zichtbaar en herschrijf je ze zodat ze juist ondersteunend voor je zijn.

Blok 5 - Werken met tijd en ruimte
Een tijdlijn is een ruimtelijke beschrijving van hoe je je eigen relatie met de tijd organiseert, begrijpt en ervaart. Het is een metafoor over hoe je visuele en auditieve beelden, alsook de gevoelsmatige aspecten van de door jouw herinnerde ervaringen codeert en verwerkt (een plaats geeft). Deze benadering creëert heel wat creatieve mogelijkheden om veranderingen door te voeren. Fundamentele problemen en trauma’s kunnen op een relatief pijnloze manier door timelinewerk beter verwerkt en geïntegreerd worden. Het eindeloos meesleuren van een pijnlijk verleden behoort daardoor eveneens tot het verleden.

Blok 6 (examen) - Kracht van modelleren
NLP is ontstaan vanuit modelleren, namelijk het leren van succesvolle communicators en therapeuten. Modelleren betekent het observeren en reproduceren van het succesvolle functioneren (denken, voelen en optreden) van anderen. Modelleren vormt de basis voor versneld leren. Door je capaciteit tot modelleren te ontwikkelen, ontwikkel je je vermogen tot leren. Je leert hoe je het best kan leren. Het wordt mogelijk (wat dan ook van wie dan ook) te leren op een ecologisch verantwoorde manier.

Blok 6 is tevens ook het examenweekend. De deelnemer werkt met een persoonlijke case van een van de medestudenten. Daarnaast geeft de deelnemer een presentatie over zijn/haar eigen ontwikkeling. Ten slotte levert de deelnemer op de afgesproken datum de modelleringsopdracht in.

Aanvullende trainingen: Hypnose Basis en IEMT

Daarnaast bevat de NLP Coach opleiding een 3-daagse hypnose basistraining waarin de deelnemers leren hoe ze een volledige hypnosesessie doen om het onderbewustzijn aan te sporen tot verandering. En de 5-daagse IEMT-training waar dieper op het emotionele en identiteitsthema's wordt ingegaan wordt ingegaan. De oogbewegingen van IEMT komen voort uit NLP en de IEMT geeft een verdieping op dit thema.

                 

Voor wie?

NLP wordt gebruikt in het bedrijfsleven, coaching, begeleiding, onderwijs, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, psychotherapie en sport – in feite overal waar mensen iets willen realiseren vanuit hun eigen kracht. Veel mensen volgen deze opleiding om efficiënter te communiceren, mentaal en emotioneel te kunnen groeien, oude gedrags- en denkpatronen te doorbreken, hun innerlijke rijkdom aan te boren en te handelen, spreken en communiceren zoals zij dat zelf willen. 


De NLP-coach opleiding is voor iedereen bedoeld die opgeleid willen worden tot volwaardig NLP-coach. Dit zijn coaches, therapeuten, zorgverleners die een eigen praktijk hebben of een praktijk willen starten om anderen te helpen bij persoonlijke thema’s.

      

TIP: per 1 maart 2022 is als particulier subsidie STAP-Budget aan te vragen. Voor zelfstandigen blijven opleidingskosten ook in 2023 fiscaal aftrekbaar!       

Een avond oefenen met NLP of hypnose?

Dat kan! De oefenavonden bij Response Instituut geven je de mogelijkheid om je NLP of hypnose competenties naar een hoger niveau te tillen.


Op een oefenavond krijg je geen nieuwe stof aangereikt maar wordt het reeds geleerde in de praktijk gebracht. Daarnaast pas je de technieken toe op gerichte thema’s waaraan je kunt werken. Ook is er ruimte voor nieuwe oefeningen die je helpen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.


Waarom NLP volgen bij Response Instituut?

"Response Instituut geeft mensen door haar NLP- en hypnose-opleidingen al 13 jaar de controle terug over hun leven en toekomst."


Wanneer je 's ochtends voet zet in het Response Instituut in Roermond, voelt het direct als thuiskomen. Ons team van trainers en mentoren verwelkomt je met een kopje thee of koffie.

Al gauw merk je, bij het Response Instituut gaat het niet om saaie theorie. Geen eenrichtingsverkeer, maar interactie. In kleine groepjes pas je leerstof direct toe op persoonlijke ervaringen van jezelf én die van de ander. 


De hele dag staat jouw persoonlijke mentor voor jou klaar. Deze beantwoordt elke prangende vraag of helpt je obstakels uit de weg te ruimen. 


Wat wij vaak terugkrijgen? Response Instituut voelt niet als de schoolbanken. Het is onderdeel van een reis waarin je jezelf ontdekt en ontwikkelt. Een dag waar je opgeladen en met nieuwe energie van thuiskomt!

Dit is Response Instituut

Bekijk ook wat anderen zeggen 
taking-ownership-slogan-response-instituut2x

"Taking Ownership is onze belofte,

aan een ieder die binnenstapt bij

 Het Response Instituut."

Wat zeggen onze cursisten?

Nieuwsgierig naar de rest

De NLP opleiding heeft mij in staat gesteld om mijn communicatie met anderen te verbeteren door inzicht te krijgen in verschillende communicatieprocessen. Daarnaast heeft NLP mij geholpen om meer bewustwording te creëren over hoe ik precies met mezelf communiceer. Dit neem ik mee in zowel mijn privéleven als professioneel werk.

Anouk - startend ondernemer

Nieuwe inzichten

Bij aanvang van de NLP opleiding had ik geen idee wat ik kon verwachten. Maar tijdens de opleiding kwam ik mezelf tegen, heb ik mezelf ontwikkeld en sta ik sterk en positief in het leven. De NLP opleiding heeft me nieuwe inzichten gegeven en dat voelt als een verrijking. Prima opleiding!NLP opleiding Karin review

Karin - Coach

Is van onschatbare waarde

Een opleiding die mij op een vrij simpele en krachtige wijze heeft duidelijk gemaakt dat ik zelf een belangrijke rol speel met alles wat ik ervaar en vervolgens creëer voor mijzelf. De impact die deze opleiding heeft op mij als persoon en zeker ook naar mijn directe omgeving is van onschatbare waarde voor mij. Ik kijk uit naar het starten met de master opleiding.

NLP practitioner Martin review

Martin

certificering-erkende-nlp-coach-opleiding-keurmerken

Certificering & accreditatie

Wij zijn als opleidingsinstituut in het bezit van het NRTO Keurmerk.

Daarbij is onze NLP-coach opleiding geaccrediteerd door de IANLPNVNLP, SKJ, Arcturus, VIV, VVET, NVST en VBAG. Ook zijn wij erkend door de BATC.

Voor de certificatie en inhoud van de NLP Practitioner valt Response Instituut binnen de richtlijnen van IANLP.

We beschikken daarnaast over een CRKBO-erkenning. Wat dat voor jou betekent? Kwalitatief goede trainingen, die daarnaast BTW-vrijgesteld zijn.


Toelatingseisen

 • minimaal 18 jaar oud. 

 • In bezit zijn van een havo- of mbo-diploma.

 • Nederlandse taal machtig zijn

Studiebelasting

Vraag hiervoor onze praktische infobrochure hier gratis aan.

Ja, ik wil mij aanmelden voor de NLP-coach opleiding

Data & Aanmelden

NLP Coach dagopleiding

nlp-opleidingen-persoonlijkegroei

NLP Coach dagopleiding

NLP Coach dagopleiding

NLP Coach avondopleiding

NLP Coach avondopleiding

📌 Nieuwe data binnenkort online

📍 Roermond


€6700,-


𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗛𝗥𝗜𝗝𝗩𝗘𝗡 ➜

Veelgestelde vragen

                   

Veelgestelde vragen & antwoorden over de NLP-coach

Kun je met elke achtergrond aan de NLP-coach opleiding beginnen?

Ja! Zolang je 18 jaar of ouder bent en minimaal een havo- of mbo-diploma op zak hebt, kun je beginnen aan de NLP Practitioner. Sterker nog: deze opleiding geeft jou de toepasbare tools voor élke achtergrond, situatie of loopbaan.

Hoe groot zijn de groepen?

Elke groep heeft tussen de zes en 24 deelnemers. Daarnaast werken we met trainers en assistent-trainers. Per drie personen staat één assistent-trainer klaar. Zo garanderen wij een persoonlijke begeleiding en aanpak!

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, dat kan. Samen spreken we af hoeveel termijnen dit zijn, met een maximum van zes maanden. Elke maand betaal je dan één termijn. Zo is de betaling voltooid wanneer jij je opleiding afrondt!

Welke onderwerpen behandelt de NLP-coach opleiding?

De NLP-coach opleiding bestaat uit de volgende trainingen:
- NLP Practitioner
- NLP Master Practitioner
- Hypnose basis
- IEMT


Rondom NLP ligt de focus op drie onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en coaching. Persoonlijke ontwikkeling gaat om helder en doeltreffend communiceren. Niet alleen met anderen, maar ook met jezelf. We ruimen blokkades uit de weg zodat jij maximaal kan putten uit alles wat je in je hebt! Bij professionele ontwikkeling vormt NLP een krachtige ondersteuning in sales, HR en management. Je krijgt inzicht in complexe communicatieprocessen en leert deze aansturen. Tot slot leer je bij coaching effectieve technieken om de belevingswereld van een ander te begrijpen.

Tijdens de opleiding Hypnose Basis keer je hypnose binnenstebuiten en leer je alle fundamentele begrippen, eigenschappen en vaardigheden.

IEMT (Integral Eye Movement Therapie) is een verrassend snelle en effectieve therapie die positieve verandering creëert op het vlak van ongewenste emotionele- en identiteitsimprints. Het IEMT model omvat een combinatie van structuren en biedt een frame om de volledige probleemervaring aan te pakken, zelfs als deze niet in taal kan worden uitgedrukt. Door onder andere het uitdagen van bepaalde patronen en het gebruik van specifieke oogbewegingen worden er nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt. Hierdoor vindt er verandering plaats op neurologisch niveau.

Waar vindt de training plaats?

De locatie van de NLP Practitioner is Roermond, Limburg. Goed te bereiken vanuit Noord Brabant, Gelderland en de Belgische streek!

Kan ik NLP inzetten om zelf te gaan coachen?

Ja! NLP helpt jou om anderen op hun pad te begeleiden. Een stapje verder? Volg dan onze geaccrediteerde NLP Coach opleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Wat gebeurt er wanneer ik een dag niet kan?

Een dag missen is geen ramp. We kunnen je direct de gemiste kennis bijspijkeren! Zo beschik je over een persoonlijke mentor, die verantwoordelijk is om je de stof bij te brengen. Daarnaast bieden we een e-learning omgeving, boordevol met theorie, oefeningen en video’s. Die gemiste dag? Die kun je daar terugvinden!

Betaalt de overheid mee?

Per 1 maart 2022 is als particulier subsidie STAP-Budget aan te vragen. Voor zelfstandigen blijven opleidingskosten ook in 2022 fiscaal aftrekbaar! Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op onze website over de voordelen: https://response-instituut.nl/fiscaal-voordelen-bij-opleidingen/

                 
Op een andere manier kennismaken met NLP?

Vrijblijvend kennismaken met NLP

nlp-business-ondernemers

Gratis Verkennend gesprek

opleiding-nlp-p-brochure-mockup-1

De praktische infobrochure

Gratis NLP-webinar