Systemisch Werken opleiding

Systemisch Werken

Ontdek de invloed van anderen op je doen en denken

1000+

mensen opgeleid

20

jaar ervaring

12

dagen opleiding

Niemand staat alleen. We maken allemaal op de een of andere manier deel uit van een groep of een systeem. Bij je geboorte is dat vaak je gezin of familie. Later de school, vrienden of sportclubs. En weer wat later je werkomgeving, organisaties, relaties, de maatschappij etc. En omdat je er deel vanuit maakt zijn al die systemen in meer of mindere mate van invloed op je doen of denken.

Systemisch Werken bij Response Instituut

Maak kennis met Systemisch Werken

Leer werken systemen en ervaar de kracht

Wat is Systemisch Werken?

Systemen hebben een eigen identiteit

De omgevingen of systemen waarin je opgroeit en leeft, hebben allemaal een eigen dynamiek, hun eigen regeltjes, wetjes en krachtvelden. En omdat je er deel van uitmaakt, word je voortdurend ongemerkt en onbewust in meer of mindere mate beïnvloed door die krachtvelden. Onbewust sla je voortdurend gedragingen en patronen op die niet van jezelf zijn. Sommigen daarvan kunnen bij veel momenten in je leven een goede ondersteuning bieden. Er zijn er echter ook veel die je buiten de context van een bepaald systeem juist afremmen of tegenhouden in je ontwikkeling.

Omgaan met elkaar

Vertrouwde omgangsvormen

Een bepaalde manier van met elkaar omgaan die ooit in je familie fijn en goed was, kan je later in je werkomgeving juist volkomen tegenwerken. Maar juist omdat die invloeden dikwijls op een onbewust niveau worden ervaren en opgeslagen, zijn ze vaak moeilijk op te speuren via psychologische wegen.


Zo kan het dat iemand ooit als kind zonder het te beseffen in het gezin de plek van een ouder, een broer of een zus heeft ingenomen en daar nu op latere leeftijd last van heeft in zijn werk, zonder de oorzaak te kennen

Oorzaken blootleggen tijdens opleiding

Leg de oorzaken bloot

Systemisch Werken kan in dit soort situaties zeer verhelderende inzichten verschaffen. Het kan helder maken waar iemand in een systeem is vastgelopen of ongewenste patronen of gedragingen is gaan ontwikkelen.


Als systemisch facilitator leer je de systemen waarin mensen verkeren of verkeerd hebben, inzichtelijk te maken. Zelfs als die systemen inmiddels misschien niet meer bestaan. Zoals een vroegere familiestructuur. Dit te kunnen doen vereist een fenomenologische benadering. Dit houdt in dat je als facilitator bij het uitvoeren van opstellingen leert uit te gaan van je intuïtieve ervaringen. Zonder vooroordelen of zelfgemaakte theorieën rond oorzaken en gevolg. Vanuit je intuïtieve gevoelens ga je samen met je cliënt(-en) systemen reconstrueren en de plek die ieder daarin inneemt of ooit ingenomen heeft.

NIEUW: Workshop Systemisch Werken?

Maak 12 september kennis met Systemisch Werken!

Met Systemisch Werken leer je:

Hoe je in verschillende vormen opstellingen kunt begeleiden.

Hoe je het veld van Niet-weten kunt gebruiken en toepassen.

Wat zich in de diepere lagen van systemen afspeelt.

Hoe verschillende systemen en hun afzonderlijke dynamieken werken.

Hoe je zonder te oordelen, fenomenologisch kunt waarnemen en handelen.

Hoe je je verder zelf op jouw unieke wijze verder als facilitator kunt ontwikkelen.

De systemen in het bedrijfsleven

Ook voor het bedrijfsleven

Hoewel het systemisch werken in eerste instantie succesvol werd toegepast binnen familieopstellingen, blijkt het ook zeer goed te werken om de systemische werking van bedrijven of organisaties en ieders rol daarin bloot te leggen.


Net als bij families kunnen werknemers binnen de structuur van een organisatie onbewust rollen op zich zijn gaan nemen die niet alleen die persoon maar het hele systeem om hem heen beïnvloeden of afremmen. De opleiding is dus ook uitermate geschikt als je een leidende functie vervult binnen een bedrijf of organisatie en knelpunten wilt gaan ontdekken.

Klaar voor Systemisch Werken?