Persoonlijke ontwikkeling met een NLP-opleiding

1000+

mensen opgeleid

18

jaar ervaring

8,2

Beoordeeld met een

Het grooste obstakel tussen jou en het waarmaken van je doelen ben je vaak zelf. Twijfels, zorgen of ervaringen uit het verleden kunnen een enorme rem zijn op je persoonlijke ontwikkeling. De oorzaak ligt doorgaans in slechte communicatie. Niet zozeer met je omgeving, maar met jezelf. NLP helpt je die blokkades op te heffen. Leert je helder en doeltreffend met jezelf te communiceren. Zodat er geen obstakels meer zijn die je tegenhouden het leven te leiden dat jij voor ogen hebt. NLP leert je het maximale te halen uit alle mogelijkheden die jij in je draagt.

Waarom zou je een opleiding NLP volgen?

Al meer dan 40 jaar bewijst NLP zijn kracht voor persoonlijke ontwikkeling aan miljoenen mensen.

De inzichten die je krijgt geven je de mogelijkheid een leven te leiden zoals jij dat voor je ziet. Zonder beperkingen en begrenzingen. Je gaat snel positieve veranderingen aanbrengen in je leven en werkt op een explosieve manier aan je persoonlijke ontwikkeling. 

Vink-nieuwe-response_instituut-stijl

Krachtige communicatie

Jouw communicatie verbeteren en effectief maken.


Doelrealisatie

Je doelen helder krijgen en die daadwerkelijk bereiken. Geen excuses meer nodig!

Vink-nieuwe-response_instituut-stijl

Patronen doorbreken

Jouw persoonlijke levensthema’s aanpakken.


Motiveren

Jezelf activeren om zó te denken, te voelen en te doen zoals jij dat wilt.

Het inzicht dat je krijgt bij NLP!

Niemand is alleen. We maken allemaal deel uit van de wereld om ons heen. Allemaal hebben we onze eigen visie op de wereld en onze directe omgeving. Om jezelf niet kwijt te raken in die wirwar van meningen, visies en wereldbeelden, is het nodig dat je helder weet wie je bent, waar je staat en wat je wilt. Kortom, wat jouw eigen wereldbeeld is. Dat is precies wat NLP je leert.


 • Dat iedereen zijn eigen ideeën en meningen heeft en wat dit voor invloed heeft op de communicatie met jezelf en anderen.
 • Hoe de diepliggende structuur van je ervaringswereld is opgebouwd waardoor je jezelf beter gaat begrijpen.
 • Hoe jij net als topsporters je doelen feilloos kunt realiseren door de juiste mindset.
 • Hoe jij je eigen problemen creëert door vast te houden aan vastgeroeste patronen. Je leert strategieën om die patronen voorgoed te doorbreken.
 • Dat jouw gevoelens bepaalt worden door de manier waarop je denkt. Je leert je denken onder controle te krijgen en zuiver te houden

nlp-practitioner-behaald-limburg-roermond

Wat is het effect na een NLP opleiding?

 • Een makkelijke omgang met anderen.
 • Meer rust in je hoofd en een gevoel van vrijheid, assertiviteit, zelfvertrouwen en daadkracht.
 • Een beter begrip van jezelf.
 • Met gemak persoonlijk leiderschap kunnen neerzetten en realiseren.

Wat ga je tijdens de opleiding leren?

De wetten van communicatie


 • 8 onvoorwaardelijke stappen van het NLP-communicatiemodel en hoe toepassing van deze stappen een meester-communicator van je maken.
 • De basiselementen van elke effectieve en geweldloze communicatie, ongeacht in welke situatie je die voert.
 • Hoe je snel in een gesprek een diep menselijk contact creëert zodat er vertrouwen, veiligheid en respect aanwezig is.
 • De betekenis van non-verbale communicatie en hoe je die in kunt zetten voor een goede communicatie.
 • 5 krachtige attitudes aannemen in conflicten, bij miscommunicatie en je eigen gedrag.


Ontrafel de geheimen van je brein

De impact van taal op je brein

 • Hoe informatie wordt verwerkt door je brein. Je gaat leren die processen te herkennen bij jezelf en bij anderen, waardoor je anderen beter begrijpt.
 • Hoe je verbale communicatie zo kunt gebruiken dat je gesprekspartner zich echt begrepen voelt.
 • Dat je tijdens een gesprek aan iemands ogen kunt zien wat hij voelt of denkt.
 • Hoe je met de all-purpose strategie twijfels over je levensdoelen wegneemt.
 • Balans creëren tussen denken en voelen.

De kracht van een juiste mindset

 • Hoe je net als de allerbeste communicators de juiste gesprekstechnieken gebruikt.
 • De 5 voorwaarden waar een doelstelling aan moet voldoen om realiseerbaar te zijn.
 • Net als topsporters de juiste mindset te creëren om je doelen te realiseren.
 • Hoe je door het stellen van de juiste vragen een gesprek onder controle houdt.
 • 3 fundamentele processen waarmee ons brein informatie binnenkrijgt, verwerkt en opslaat tot herinneringen. Je leer bepaalde herinneringen minder beladen te maken.

OVERTUIGD VAN DE KRACHT VAN NLP?

Toegang tot je onderbewuste

 • Hoe je door onbewuste patronen je eigen problemen creëert en hoe je die patronen doorbreekt.
 • Hoe je met een metafoor snel en krachtig in een gesprek een boodschap overbrengt of een verandering creëert.
 • Hoe je kritisch denken je persoonlijke ontwikkeling en veranderingen tegenhoudt.
 • Het toepassen van hypnotisch taalgebruik in een communicatie om iemand ontvankelijk te maken voor suggesties en ideeën.
 • Jezelf in trance te brengen om positieve gevoelens als rust, zelfvertrouwen, geluk, kracht en liefde op te roepen.

femke

Je eigen state en gevoel bepalen

 • Hoe details in jouw denken bepalen hoe je denkt en wat je voelt. Je leert je denken snel te veranderen waardoor je je meteen goed voelt.
 • Hoe je brein door gebeurtenissen in het verleden geconditioneerd is en hoe je het kunt deprogrammeren om beperkende gedachten en patronen uit te schakelen.
 • Af te komen van vervelende of belemmerende gedragingen als snoepen, roken of nagelbijten.
 • Net als topsporters bepaalde persoonlijke rituelen in te zetten om moeilijke situaties naar je hand te zetten.
 • De uitwerking van emoties onder controle te hebben en te houden en deze sterker of zwakker te maken wanneer jij dat wilt.

Kijken naar deelaspecten van jezelf

 • Hoe fobieën en angsten als faalangst ontstaan en hoe je deze snel en effectief afzwakt.
 • Dat je je jongere ‘ik’ kunt ontmoeten en voor moeilijke momenten uit het verleden een proces van vergeving kunt creëren.
 • Dat verschillende delen in je zelf in conflict kunnen zijn en hoe je die conflicten oplost.
 • Hoe je door terug te keren naar vroegere ervaringen problemen oplost en verder kunt.
 • De verschillende rollen die je aanneemt om maatschappelijk te functioneren.

Ja dat wil!

nlp-practitioner-brochure-nlp-roermond-limburg-min-nlp-opleidingen-persoonlijkegroei

Vraag de gratis infobrochures aan 


Benieuwd naar de NLP Practitioner opleiding van Response Instituut? In de gratis brochure vind je meer informatie over de organisatie en onze dag- of avondopleiding. Wat zeggen anderen over de NLP opleiding

Rust, ruimte en balans

Ik heb concrete tools gekregen om te werken met mijn persoonlijke talenten, vaardigheden, angsten, drijfveren en uitdagingen. Dat is doeltreffend efficiënt, zowel zakelijk als privé. Ik leerde mijzelf beter kennen, zodat keuzes tegelijkertijd met mijn hart en mijn hoofd worden gemaakt. Dat geeft rust, ruimte en balans. Diana - onderneemster

Een absolute meerwaarde

NLP,  erin gestapt, open, Nieuwsgierig en nu nog geen jaar later veranderd dingen, op zijn plek gezet, op hun plek gevallen, woorden om dit proces te beschrijven zijn er niet! Een absolute meerwaarde, waarbij Milan en de zijnen voor uitdagende veiligheid zorgen.
Nicole - gedragskundige

Onbetaalbaar

Ik deinde altijd maar met de stroom van de golven mee. Ging zo nu en dan kopje onder, zwom tegen de stroom in, dat kost onnodig energie. De NLP opleiding onder de bezielende leiding van Milan heeft mij leren surfen en mijn eigen wind in de zeilen te zijn. Onbetaalbaar en heeft gemaakt dat ik een excellent zeiler wil worden. Ze zijn nog niet van me af in Roermond.

Paul 

Klaar voor de NLP-opleiding?

hypnose-advanced-certificaat-response-instituut

Naar de NLP-opleiding

Gratis workshop NLP