Werken met deelpersoonlijkheden in NLP

The Linden Parts Model / deelpersoonlijkheden


Delenwerk

Een deel is een discreet aspect van de persoonlijkheid met een uniek en positief doel binnenin het innerlijke psychische familiesysteem, respect en appreciatie waard, wiens manifestatie, door gedrag, gedachten of emoties, kan bijdragen of afbreuk doen aan het volledig positief functioneren van de gehele persoon.

Delenwerk is een metafoor die voorziet in een structuur voor innerlijke communicatie. Het bouwt bruggen van communicatie tussen bewustzijn en onderbewustzijn, maakt innerlijke bronnen meer bereikbaar en betrouwbaar en vergemakkelijkt het oplossen van problemen. 

Principes voor delenwerk

Volgens Anne Linden: “We hebben een begrensd bewustzijn en een onbegrensd onderbewustzijn en ze zijn bekwaam om te communiceren.” ®

Er zijn geen slechte delen. Elk deel heeft twee elementen, het positieve doel en de manifestatie van dat doel in de vorm van gedrag, gedachten en emoties. Elk deel heeft een positieve intentie in relatie tot de innerlijke psychische structuur van de gehele persoon. Mensen hebben de innerlijke hulpbronnen om hun problemen op te lossen en hun doelen te bereiken, hoe verborgen of onbereikbaar ze ook lijken te zijn.

Je onderbewustzijn is vertrouwenswaardig en je kunt leren het te vertrouwen. Nadat je een heldere vraag hebt gekaderd en uitgedrukt aan je onderbewustzijn, vertrouw dan op de eerste respons, vooraleer de grote censor en twijfelaar, je bewustzijn je verwart en saboteert. Het allereerste doel van de communicatie met een deel is, het de mogelijkheid en de ruimte te bieden om zichzelf uit te drukken, veilig, zonder oordelende of negatieve interpretatie. Dit stelt je, als gehele persoon en als programmeur, in staat om het deel te leren kennen. Dit is de voornaamste en meest belangrijke reden om delen werk te doen. Laat elke gehechtheid los om het verleden te veranderen of op te lossen, problemen op te lossen of elk ander doel dan het leren kennen van een deel. Neem de positie van de Fair Witness in (zie verder). Je hoeft niet de hele tijd in deze positie te blijven wanneer je werkt met delen. Je hebt de mogelijkheid om over te gaan naar de positie van tussenpersoon, die een deel kan leiden naar een nieuw begrip of gedrag, terug naar de positie van Fair Witness. Behoud je grenzen en wees alert of het deel waarmee je communiceert grenzen, muren of een gebrek aan grenzen heeft. Een deel met grenzen is gemakkelijker om te leren kennen en mee te praten. Bij een deel met muren heb je meer tijd en geduld nodig. Je zult eerst vertrouwen moeten scheppen (meestal zal het deel je gelijkstellen met het bewustzijn van de persoon en soms wil die persoon van het deel af of haat hij/ zij dat deel). Er is eerst vertrouwen nodig vooraleer dat deel vanachter zijn muren wil komen, lang genoeg om zich uit te drukken. Bij een gebrek aan grenzen zal er veel verwarring zijn over met wie je nu eigenlijk aan het praten bent.

Het zal lijken of je met één deel communiceert en er plots een ander deel naar voor komt en misschien nog een ander. In plaats van 1 deel lijkt er een heel kluwen te zijn, waarmee je weinig betekenisvolle communicatie hebt. Je moet tijd nemen om de delen te scheiden. Begin met één, benoem het en blijf bij dat éne deel. Door dit te doen help je dat deel zichzelf te definiëren en zich te scheiden van de andere delen. Meestal is dit de kern van het probleem, de angst van gescheiden te zijn. Je moet dit deel geruststellen en verzekeren dat het zich dieper kan verbinden wanneer het gescheiden is. Wees eerlijk met het deel. Delen zijn als kinderen, niet kinderlijk, maar ze kunnen merken als je niet congruent bent of je alleen jezelf dient en ze zullen je nooit vertrouwen als je niet authentiek bent. Accepteer de objecties van een deel, of boosheid, angst, wanhoop zonder oordeel of interpretatie. Als een deel argumenteert of niet akkoord gaat met jou, ga niet in discussie en begrijp dat het deel zich eigenlijk niet veilig of erkend voelt. Personaliseer deze respons niet en aanvaard dat dit enkel meer informatie is over het deel.

Principes voor een functionerend innerlijk systeem van delen

 • Erken en apprecieer elk deel zijn/haar bestaan als uniek en verdienstelijk. Elk deel heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien en om gescheiden en verbonden te zijn.
 • Het bestaan van een geschikte hiërarchie van rollen binnen het innerlijke familiesysteem.
 • Een structuur om communicatie te ondersteunen tussen en onder de delen als leden van de innerlijke familie.

Incongruentie

Bij incongruentie zijn er minstens twee delen in het spel die een verschillende boodschap geven.

Incongruentie kan op twee manieren:
 • Simultaan. Incongruentie tussen een bewust deel (het verbale) en een onbewust deel (het
  non-verbale) De delen met tegenstrijdige boodschappen uiten zich tegelijkertijd.

 • Bijvoorbeeld: Verbaal ‘ja’ zeggen en non-verbaal nee, of omgekeerd.

 1. Sequentieel. De boodschappen na elkaar zijn tegenstrijdig. Dit kan spelen tussen het verbale of non-verbale deel of twee verbale of non-verbale delen. De delen met de verschillende boodschap uiten zich de ene na de andere.

Bijvoorbeeld: Eerst ‘ja’ zeggen en dan ‘nee’ of omgekeerd.

Er zijn verschillende interventies nodig op simultane incongruenties:
 • indien je de incongruentie niet bewust wil maken, behoud je gewoon rapport en blijf je in dezelfde mate incongruent als het subject.
 • indien je het subject bewust wilt maken van de incongruentie dan zijn daar voldoende mogelijkheden voor.

Uitdagen van simultane incongruente:

 • Weerspiegel gewoon de incongruentie, zowel verbaal als non-verbaal.
 • Overdrijf de incongruentie, zowel verbaal als non-verbaal.
 • Weerspiegel het verbale deel congruent.
 • Weerspiegel het non-verbale deel congruent.
 • Vertel wat je waarneemt: bijvoorbeeld 'Je zegt ja, maar ik zie je nee knikken?'

 • Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!

   

   
Reactie plaatsen