Wat is reframen

Reframing / Herkaderen


Algemeen

Uit eerdere uitleg weten we nog dat de eerste stap in de '8-step communication frame' het zetten van een goed kader is. Elke ervaring vindt immers plaats in een specifiek kader. Dat kader is 3-ledig. Alles gebeurt in een bepaalde context, met een bepaald gedrag en met een bepaalde intentie.
 • CONTEXT: waar, wanneer, met wie, ...
 • GEDRAG: het wat, de wijze waarop, hoe, ...
 • INTENTIE: de bedoeling waarmee, ...

Het doel van herkaderen

De belangrijkste doelstelling van het herkaderen is het creëren van meer positieve keuzemogelijkheden van een beperkend gedrag. Een belangrijk stuk van reframing bestaat uit het werken met delen van onszelf (zie de theorie van het werken met delen). Het brengt op die manier bruggen tot stand tussen het onderbewuste en het bewuste, tussen delen of aspecten van onszelf. Zo kunnen we leren ons bewust te worden van de vele aspecten die het geheel van onze persoonlijkheid uitmaken. Deze leren te accepteren en integreren, waardoor er meer innerlijke vrede ontstaat die zich uitdrukt door een creatieve, vredevolle en betekenisvolle relatie met de buitenwereld.

Herkaderen

Bij reframen veranderen we het kader en daarmee ook de betekenis en categorie van de ervaring.

Herkaderen is gebaseerd op twee vooronderstellingen:
 • Er is een verschil tussen gedrag en intentie.
 • Vanuit het perspectief van het model van de wereld van het subject heeft elk gedrag een positieve intentie. Dit is een vooronderstelling toepasselijk in het kader van communicatie en therapie, maar mag geenszins als algemene waarheid opgevat worden. Het is een functionele aanname die communicatie en genezing ondersteunt, maar niet zomaar veralgemeend mag worden.

 • Voorbeelden

  Gedrag: Intern stemmetje dat tegen de persoon zegt: "Jij bent dom".

  Intentie: De persoon nog meer te motiveren om zijn best te doen.

  Gedrag: Persoon komt te laat.

  Intentie: De persoon heeft meer tijd gemaakt voor zichzelf.

  Wat precies herkader je?

  Je kunt zowel de context, het gedrag als de intentie herkaderen. In onderstaande tabel zie welke soort herkadering tot welke impact leidt.  Context reframing6-step

  Spatial reframing
  Verbal reframing
  ContextVeranderdOnveranderdOnveranderd
  Gedrag/ inhoudOnveranderdVeranderdOnveranderd
  IntentieOnveranderdOnveranderdVeranderd

  Verbal reframing / Intentieverandering

  Met behulp van verbal reframing zorgt men ervoor dat een bepaald, beklemmend gedrag een betere intentie (betekenis) krijgt, waardoor er nieuwe keuzemogelijkheden ontstaan. Verbal reframing is gebaseerd op het principe van chunking. De gegeven ervaring of het specifieke gedrag wordt in een andere upchunk geplaatst en verandert daardoor van betekenis of perspectief. Veel humor is gebaseerd op het principe van verbal reframing. In het kader van communicatie is het kunnen verbal reframen een zeer belangrijke bron, die het denken in het kader van mogelijkheden en opties aanzienlijk vergroot en dus een niet te onderschatten ondersteuning is in het ontwikkelen van flexibiliteit op vele terreinen.

  Voorbeelden

  "Ik werk dag en nacht".

  Herkadering: "Je kan trots zijn op alles wat je al bereikt hebt."

  "Mijn dochter is het nergens mee eens."

  Herkadering: "Je weet in ieder geval dat je een sterk en onafhankelijk persoon hebt opgevoed." 

  "Ik heb het goede servies gebroken".

  Herkadering: "Je hebt nu de mogelijkheid om iets nieuws te kopen."

  Je mag reframing niet identificeren met je eigen waarden. Als de reframe niet wordt geaccepteerd, riskeer je je als persoon aangevallen te voelen. Van belang is daarom om goed rapport op te bouwen. Anders kan het spottend overkomen. Teveel reframen kan averechts werken omdat het probleem dan volledig ontkend wordt. Positiveren kan een middel zijn om van het probleem weg te lopen of het niet onder ogen te zien. Reframen is verschillend van oplossingen zoeken. Het is het ontwikkelen van flexibiliteit in perceptie. Er is alleen een verandering van betekenis, er wordt geen oplossing aangeboden. 

  Context reframing / Context herkaderen

  Context reframing betekent letterlijk van omgeving veranderen. De intentie blijft dezelfde, het gedrag eveneens, alleen krijgen deze een andere context toegewezen. Eigenlijk geef je de boodschap: Wat je doet is oké! De bedoeling eveneens! Maar doe het niet hier maar daar!

  Voorbeelden
  • Nadenken lukt beter in een bos.
  • Kruiswoordraadsel oplossen in pauze i.p.v. in de les.
  • Problemen niet bespreken in bed maar in de woonkamer.

  Een toepassing van context reframing

  Om zichzelf en zijn medewerkers optimaal te laten functioneren creëerde Walt Disney drie verschillende fysieke plaatsen, oftewel de Walt Disney Strategie:
  • Een realistisch ingerichte ruimte waar opdrachten of problemen werden gedefinieerd.
  • Een creatief, gezellig ingerichte droomruimte om te brainstormen.
  • Een heel fundamenteel ingerichte ruimte om te analyseren.

  • Opmerking

   Onze vooronderstellingen hoeven niet altijd reëel te zijn, maar hebben wel de neiging de realisatie ervan uit te lokken. Jouw vooronderstelling lokt vaak bij de ander het gedrag uit dat je vooronderstelt. Je moet de vooronderstelling natuurlijk wel checken. Positieve vooronderstellingen zijn te verdelen in twee categorieën: 'bescherming' en 'motivatie'.

   NLP zegt: positief/ negatief bestaat niet, alleen toepasselijk of niet toepasselijk. Gooi nooit iets weg, behoud het als mogelijkheid. Zelfs als uitzonderlijke contexten, gedragingen en/ of intenties vrijwel nooit ecologisch toepasselijk zijn. Ze kunnen toch vroeg of laat van toepassing zijn in speciale situatie waarin de toepassing wel relevant is.

    

   Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!

    
Reactie plaatsen