Wat is NLP?

NLP staat tegenwoordig sterk in de belangstelling. Het blijkt een effectieve manier om los te komen van beperkende denkpatronen, doelgerichter te leren communiceren, jezelf optimaal te ontplooien en je levensdoelen te bereiken. Maar wat is NLP eigenlijk? Laten we eerst de NLP betekenis verklaren: NLP staat voor ‘NeuroLinguïstisch Programmeren’. Het is, kort omschreven, een verzameling van modellen en technieken om op een productievere manier te leren denken en communiceren. De ‘neuro’ in ‘Neurolinguïstisch Programmeren’ slaat op de manier waarop je neurologisch systeem prikkels, ervaringen en emoties overbrengt naar je hersenen. ‘Linguïstisch’ slaat op taal en communicatie. Het linguïstische deel van NLP kijkt naar de manier waarop je via verbale en non-verbale communicatie je ervaringen betekenis geeft en overbrengt op jezelf en op anderen. ‘Programmeren’ heeft te maken met het ‘coderen’ van de informatie in je hersenen en het ontstaan van denkpatronen die je gedrag beïnvloeden. Die denkpatronen hebben vaak een positieve invloed op je gedrag, maar kunnen ook erg belemmerend werken voor je zelfontplooiing. NLP reikt je technieken aan om deze beperkende denkpatronen te herkennen en blijvend te veranderen.

Het ontstaan van NLP

De grondleggers van NLP waren Richard Bandler en John Grinder. Bandler en Grinder bestudeerden personen die veel aanzien hadden verworven in hun vakgebied. Ze gingen na hoe deze personen tot een bepaald gedrag kwamen en hoe ze hun vaardigheden hadden verworven. Beide onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de expertise en het professioneel succes van deze personen niet louter toe te schrijven waren aan aangeboren talenten. Grinder en Bandler onderzochten op een praktische manier hoe deze succesvolle mensen communiceerden, hoe zij dachten en waarom hun wijze van denken tot betere, succesvolle resultaten leidden. Ze maakten onder meer ‘modellen’ van de gedragingen van succesvolle therapeuten, psychiaters en wetenschappers. Daaruit leidden ze praktisch toepasbare technieken af, die andere mensen konden helpen om zichzelf volledig te ontplooien.

Wat is NLP en het doel ervan?   

NLP is dus gebaseerd op modellen die zijn afgeleid van het gedrag van succesvolle personen. Wat is het uiteindelijke doel van NLP? Bandler en Grinder kwamen tot de conclusie dat de vaardigheden die een ‘expert’ verworven heeft, overgedragen kunnen worden aan anderen. Die vaardigheden bestaan bijvoorbeeld uit communicatie, gedragingen en manieren van denken. Het uiteindelijke doel van NLP is om de zelfontplooiing en het welzijn van mensen te bevorderen, door bepaalde technieken aan te leren die mensen helpen om hun levensdoelen te bereiken. Die technieken zijn afkomstig van de ‘modellering’ van succesrijke personen, waarmee Grinder en Bandler oorspronkelijk waren begonnen.

Hoe werkt NLP? Toepassing van NLP in je professionele leven en je privéleven

NLP-trainingen worden vaak gebruikt als bedrijfstrainingen voor managers en leidinggevenden. Effectiever leren leidinggeven, beter leren communiceren en succesvoller samenwerken zijn doelen die elke leidinggevende nastreeft. Met de technieken van NLP bereik je deze doelen. NLP geeft je inzicht in de communicatieprocessen tussen jou en je medewerkers. Je leert waarom deze communicatie soms fout loopt. NLP-trainingen zorgen er op deze wijze voor dat je effectiever je medewerkers gaat aansturen.

Ook voor je privéleven kan NLP veel betekenen. Dankzij NLP-technieken krijg je een beter inzicht in jezelf, hoe jij over jezelf denkt en hoe je met jezelf communiceert. Je leert beperkende denkpatronen op te sporen en deze te veranderen. Met de technieken van NLP doorbreek je de blokkades die je ontplooiing afremmen en bereik je de doelen die je voor jezelf gesteld hebt.

Wat doet een NLP coach?

Een NLP coach is iemand die samen met jou aan de slag om je inzicht te geven in jezelf. Je komt er bijvoorbeeld achter wat voor jou de ideale manier is om veranderingen te weeg te brengen. Door verschillende technieken te gebruiken speelt een coach in op jouw denkwijze.


Wat is NLP en wat kan NLP voor jou betekenen? Leer er alles over in de NLP opleidingen van het Response Instituut.
Reactie plaatsen