Wat is een outcome

Outcome


Bereiken wat je wilt

Als je weet wat je wilt, lig je 95 procent voor op andere mensen, die zich daar niet van bewust zijn. Want wie zich doelen stelt, heeft altijd meer resultaat en wie niet weet wat hij wil, zal genoegen moeten nemen met de restanten.

In NLP werken we met resultaten ofwel outcomes. Door bewust je outcome uit te werken, richt je je energie op de uitkomst. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat we onze outcome op de juiste manier formuleren. We kunnen namelijk doelen op verschillende manieren formuleren. De wijze van formulering zegt iets over onze interne representatie en betekent veel voor ons (toekomstig) gedrag.

Ten aanzien van het werken met outcomes kunnen we aangeven wat we willen bereiken of vermijden en formuleren dit dan matchend of mismatchend taal.

Formuleren in matchende taal betekent:
 • Wat wil ik wel?
 • Waar wil ik naartoe?
 • Wat wil ik bereiken?

Formuleren in mismatchende taal betekent:
 • Wat wil ik niet?
 • Waar wil ik van af?
 • Wat wil ik vermijden?
Je kunt je afvragen of je gericht bent op het vermijden van de huidige situatie. Als dit waar is dan maak je dus een interne representatie van wat je niet wilt, waar je feitelijk zelfs vanaf wilt. Dit is een mismatch van de huidige situatie! De interne representatie van wat je niet wilt, brengt je in een negatieve stemming en geeft een bijbehorende fysiologie. Onze fysiologie stuurt onze stemming aan, welke op haar beurt weer ons gedrag aanstuurt. En zo is de cirkel weer gesloten en ervaar je en focus je je op wat je niet wilt!

Ons onderbewustzijn kent het woordje ‘niet’ niet en kan dit dus ook niet onthouden.

Wanner je je richt op het bereiken van de gewenste situatie dan maak je een interne representatie van wat je wel wilt en waar je naar toe wilt! Dit is een match van de gewenste situatie. Nu brengt de interne representatie van wat je wilt je in een vermogende stemming. Deze stemming geeft de bijbehorende fysiologie. Deze stuurt de stemming naar het gedrag en je ervaart en focust je op waar je heen wilt. Je gedraagt je reeds op de wijze of in de richting van het gewenste gedrag!

SMART

Het outcome-model fungeert als een kaart die ons de weg wijst om te realiseren wat we willen. Als we weten wat we willen dan kunnen we onze outcome SMART formuleren oftewel concretiseren.

Hiermee bedoelen we:

S          specifiek         (waar, met wie, wanneer)

M        meetbaar       (hoe weet je dat je het bereikt hebt)

A         acceptabel      (in de context van wat je nog meer wil)

R         realistisch       (gegeven de omstandigheden)

T          tijdsbewust     (wanneer wil je het bereiken)

In elke context waar de huidige situatie om een verandering of verbetering vraagt, is dit model te gebruiken.

De vormvoorwaarden van een outcome

Richard Bandler en John Grinder kwamen er, door het modelleren van de successen van therapeuten, achter dat het realiseren van doelen een aantal voorwaarden bevat. De voorwaarden waaraan een goede outcome dient te voldoen, zijn de volgende:
 • De outcome is positief geformuleerd.

 • Het ligt binnen eigen controle van het individu, oftewel het individu heeft de mogelijkheid om de outcome waar te maken.

 • Zintuiglijk specifiek waarneembaar beschreven.
 • De context is bepaald.

 • De uitkomst is ecologisch voor jezelf en de ander.

Zeven standaardvragen (of vraagcategorieën) bij het formuleren van een outcome

De vormvoorwaarden geven richting aan het realiseren van doelen. Om te komen tot de 5 voorwaarden kun je onderstaande vragen gebruiken:
 • Wat wil ik? (Eventueel te bereiken via: Wat wil ik niet?)
 • Hoe weet je dat je bereikt hebt wat je wil bereiken? Hoe weet je dat je bezig bent te bereiken wat je wil?
 • Wat houdt je tegen en ben je bereid daar iets aan te doen?
 • Hoe neem en hou je het initiatief en welke hulpbronnen schakel je in?
 • Waar? Wanneer? Met wie? Hoe lang?
 • Welke criterium of waarde wordt gerealiseerd door het bereiken van de outcome?
 • Wat is het effect van het bereiken van de outcome op je zelfbeeld (interne congruentie) en op het beeld dat anderen van je hebben? Is de sop de kool waard?

 •  

  Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen