De kracht van nonverbale communicatie

Non-verbale gedragingen (HALTO)


Non-verbale gedragingen bestaan uit onze lichaamstaal en de klank van onze stem. Afstemmen op non-verbale gedragingen betekent "analoog spiegelen" van de non-verbale gedragingen van de ander. Analoog spiegelen betekent min of meer dezelfde gedragingen vertonen.

Sturen van non-verbale gedragingen betekent een nieuw, ander gedrag vertonen met als doel na te gaan of de ander zich afstemt op dit nieuw geïnitieerde gedrag. Afstemmen en sturen op de non-verbale gedragingen dient altijd verbonden te zijn met de intentie om een sfeer van wederzijds vertrouwen op te wekken, waarbij de intentie van het afstemmen gepaard gaat met een affectief invoelen.

Algemeen

Binnen de psychologische wetenschappen zijn reeds tal van onderzoeken verricht die alle bevestigd hebben dat de impact van communicatie voor 93% bepaald wordt door de VORM, het HOE iets overgebracht wordt en slechts 7% door de INHOUD, het WAT gecommuniceerd wordt.

Fysiologie 55 %
  • Lichaamshouding
  • Gebaren
  • Oogbewegingen
  • Ademhaling

Stemgebruik 38%
  • Toon / hoogte
  • Tempo / snelheid
  • Timbre / kwaliteit
  • Volume / sterkte

Woorden 7%
  • Predikaten
  • Sleutelwoorden / stopwoorden.

Onze communicatie is dus voor 93% een onbewust proces. Juist van dit grote deel zijn we ons vaak niet bewust. De houding, mate van rapport en ons stemgebruik is vaak een vanzelfsprekend automatisme.

De resterende 7% bestaat uit de woorden die we kiezen. De woorden houden direct verband met de wijze hoe we ze uitspreken, ons stemgebruik dus! Woorden hebben geen absolute betekenis, maar krijgen betekenis in een bepaalde context.

Aangezien het NLP-model strikt genomen alleen de VORM beschrijft van menselijk functioneren, is het geen wonder dat binnen dit model die 93% in grote mate benut wordt, vooral wat betreft de interactie.

De reclamewereld en de filmindustrie e.a. hebben reeds langere tijd gebruik gemaakt van deze kennis. Ze maken echter vaak de cruciale vergissing om deze principes toe te passen op het gebied van de inhoud. Door de inhoud ondergeschikt te maken aan de impact van de verkoopcijfers, dus het WAT laten bepalen i.p.v. door het HOE dit het beste verkocht kan worden.

De zin: ”Ja, dat is heel erg leuk!” op een luchtige vrolijke manier uitgesproken, heeft een totaal andere betekenis dan dezelfde zin op een ernstige, zware toon uit te spreken.

Binnen groepsdynamica is het belangrijk om te weten dat het non-verbale aspect sterker is dan het verbale aspect. De wijze hoe we woorden uitspreken, heeft een grotere kracht dan de woorden zelf.

Goede sprekers hebben meestal gemeen dat ze deze vier elementen kunnen hanteren. Het zijn deze vier elementen die samen met de fysiologie voor charisma bij sprekers zorgen.

Het trainen van de vier afzonderlijke onderdelen maakt ons bewust van ons stemgebruik, zodat we het bewust kunnen hanteren. Door dit bewustzijn wordt het mogelijk om je rapportvaardigheid nog effectiever in te zetten.

Om het proces te kaderen worden de non-verbale gedragingen opgedeeld in vijf categorieën:

HALTO:

H: houding van de romp en het hoofd

A: aangezichtsmimiek, ademhaling, afstand

L: ledematen

T: tonaliteit, tempo, timbre (alles wat met de klank te maken heeft)

O: oogcontact

Een meester in communicatie is in staat om af te stemmen op de non-verbale gedragingen van de ander en in te schatten wanneer hij op een wijze kan "sturen" zodat de ander daarin meegaat.

 

Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen