Wat is een six steps reframe

Six-step-reframing / gedragsherkadering

Six step reframing, als basisprocedure voor reframing, is een methode om het gedrag te veranderen, vooral door nieuwe gedragsmogelijkheden te introduceren en flexibiliteit te triggeren. Men maakt hierbij gebruik van het principe van de subpersoonlijkheden of deelpersoonlijkheden. Elk geheel maakt deel uit van een groter geheel en bestaat op zijn beurt weer uit kleinere delen en die ook weer enzovoort (vgl. chunking). Zo'n deel/ geheel heet HOLON. Heel het universum is opgebouwd uit holons of deel/ gehelen. Alles is een geheel, tegelijkertijd deel van een groter geheel, tegelijkertijd zelf onderverdeeld in delen die elk op zich een geheel vormen.

In het kader van de structuur van onze persoonlijkheid zou je de mens kunnen vergelijken met een bol beplakt met spiegeltjes. Zo'n bol zoals je die soms ziet boven een dansvloer. Elk van die spiegeltjes is als het ware een deel/aspect van onszelf. Een intacte bol draait. Dat betekent dat naargelang de context en de intentie we verschillende aspecten van onszelf in het spel kunnen brengen. Dit geeft flexibiliteit. In bepaalde situaties echter geraakt zo'n bol stuk. We verliezen onze keuzemogelijkheid. In plaats van te ontspannen (deel ontspanning toelaten), blijven we de controle houden (de controleur in ons (=deel) kan niet loslaten bijvoorbeeld). We lopen vast in de perceptie van dat deel van onszelf en verliezen toegang tot andere spiegeltjes of tot andere perceptiemogelijkheden van hetzelfde deel. Veel van deze 'spiegels'/ delen zijn onbewust, maar daardoor niet minder reëel in de sturing van onze perceptie en ons gedrag. In veel situaties raken we soms verstard door veelal onbewust te blijven optreden vanuit een 'spiegel'. Het 'ik' zouden we dan in deze beeldspraak kunnen vergelijken met het centrum van de bol. Het is die kracht die al die aspecten samenhoudt, maar de pedalen kan verliezen door te sterk in een aspect op te gaan of er zich te sterk mee te identificeren. Hoe meer dat gebeurt, hoe minder we in ons centrum zitten. In extreme gevallen kan dat zelfs betekenen dat de verschillende delen als het ware hun eigen leven beginnen te leiden, omdat de integrerende kracht van het 'ik' ontbreekt, waardoor die zichzelf niet meer in de hand heeft en onderworpen geraakt aan impulsen waarover elke controle zoek geraakt. Uiteindelijk kan het zelfs betekenen dat de verschillende delen volledig hun eigen leven beginnen te leiden. We spreken dan over 'multiple personality syndrome.' De bol is dan als het ware op de grond gevallen en alle spiegeltjes liggen in het rond verspreid. Heel worden betekent je deelpersoonlijkheden leren kennen en waarderen en ze volledig integreren. Dit betekent dat de communicatie tussen de verschillende aspecten van onszelf open en onderhouden gemaakt wordt en blijft, waardoor het 'ik' alleen maar sterker wordt en meer en meer de ervaring krijgt een eigen authentiek leven te leiden met de betekenis die het er zelf aan geeft. Alleen zo kunnen innerlijke conflicten en eenzijdigheid worden opgelost en alle mogelijkheden ten volle worden benut.

Al die delen zijn persoonlijkheden en dienen dan ook als zodanig benaderd te worden. Elk deel van onszelf verdient appreciatie, erkenning, respect, aandacht, liefde, warmte, enzovoort. Elk gebrek daaraan, ten aanzien van een deel van onszelf, komt neer op een gebrek in de relatie tot onszelf als geheel. Niet respecteren van een deel van onszelf is dus een uitdrukking van bijvoorbeeld gebrek aan zelfrespect.

Oefening 6 steps reframe


  • Het subject kiest beperkend gedrag waardoor een outcome niet gerealiseerd wordt.
  • De programmeur roept het verantwoordelijke deel op passende bij het gedrag.
  • De programmeur gaat op zoek naar de positieve intentie van dat deel.
  • De programmeur roept het creatieve deel op, dat verantwoordelijk is voor alternatieven, en laat 3 andere opties bedenken die invulling geven aan de positieve intentie.
  • Leg de alternatieven voor aan het verantwoordelijke deel en laat dit deel een alternatief kiezen om invulling te geven aan de positieve intentie.
  • Future pace.

  • Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen