Is NLP gevaarlijk

Is NLP gevaarlijk?


Hoewel tal van mensen er baat bij vinden, blijven hardnekkige tegenstanders van NLP de kop opsteken. Sommigen beweren zelfs dat NLP gevaarlijk is. Anderen spreken over een placebo-effect en een gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Deze NLP kritiek is zeker niet nieuw. Iedereen ervaart de technieken en methoden van NLP op zijn eigen manier. Net als bij hypnotherapie en andere alternatieve behandelwijzen staan sommige mensen meer open voor een bepaalde methodiek dan anderen. Belangrijk is dat een cliënt zijn levenskwaliteit wil verbeteren en zijn levensdoelen wil realiseren. Wie niet wil veranderen, zal ook niet veranderen. Bij de meeste cliënten reikt NLP heel doeltreffende technieken aan om zichzelf te ontplooien en succesvoller te worden. Bij sommigen is dit niet het geval, maar dit is nog geen reden om NLP gevaarlijk te noemen, of om met onterechte NLP kritiek anderen af te schrikken.

 

NLP: voor- en nadelen

Elke methodiek of behandelwijze heeft zijn voor- en nadelen. Dit is ook het geval met NLP. Cliënten die dankzij NLP-technieken beter zijn gaan communiceren, beperkende denkpatronen overboord hebben gegooid en de regie over hun leven en gedachten hebben herwonnen, noemen als belangrijkste voordelen van NLP:

 
  • NLP helpt je om voor jezelf uit te maken welk doel je wilt bereiken in je leven en dit heel duidelijk te formuleren. Een duidelijke formulering maakt het ook gemakkelijker om vooropgestelde doelen te bereiken.
  • Je leert beter communiceren, zowel met jezelf als met anderen. Naar jezelf toe leer je om beperkende denkpatronen om te buigen naar productieve en stimulerende denkpatronen. Met NLP-technieken leer je om op een ondubbelzinnige manier je boodschap over te brengen naar anderen.
  • Dankzij deze betere communicatievaardigheden leer je ook om anderen te beïnvloeden, te overtuigen en te motiveren. Dit is een belangrijke vaardigheid als je een leidinggevende functie uitoefent en een groep medewerkers moet aansturen.

Critici noemen als belangrijkste nadelen van NLP:

 
  • ‘Het effect van NLP-technieken is (nog) niet wetenschappelijk bewezen.’ Dit is ten dele waar, maar door de toegenomen belangstelling voor NLP worden de positieve effecten ervan steeds grondiger onderzocht. NLP is nog een relatief jonge methodiek. Ongetwijfeld worden er in de toekomst nog veel wetenschappelijke studies aan besteed, die de succesvolle resultaten bevestigen.
  • ‘NLP is gevaarlijk, want je leert er anderen mee beïnvloeden.’ Deze kritiek is volledig onterecht. NLP is helemaal niet gevaarlijk. Het is de bedoeling van NLP-technieken om beter te leren communiceren met anderen, zodat je boodschappen duidelijker overkomen en je anderen leert overtuigen. Maar je kunt met NLP-technieken andere personen nooit dwingen om iets tegen hun wil te doen. Het is ook niet zo dat je met NLP de controle over je eigen gedachten of je gedragingen verliest. Je leert wel beperkende gedachtepatronen te herkennen en deze te vervangen door productieve denkwijzen.

 

 

Nood aan correcte informatie en diepgaande opleidingen

Ongetwijfeld ontstaat er veel kritiek op NLP door onwetendheid en een gebrek aan correcte informatie over deze methodiek. Het Response Instituut is een toonaangevend opleidingsinstituut voor NLP en hypnose. Het Response Instituut organiseert diepgaande NLP-opleidingen, die je leren wat NLP precies is en hoe NLP jou helpt om een kwaliteitsvoller leven op te bouwen. Er bestaan NLP-opleidingen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, voor de professionele ontwikkeling van leidinggevenden en voor coaches die beter willen doordringen tot de belevingswereld van hun cliënten. Twijfel niet om contact op te nemen met het Response Instituut voor meer informatie over NLP en NLP-opleidingen.
Reactie plaatsen