Wat is een model van de wereld

Model van de wereld


Het "Wereldmodel" (Engelstalige term: Model of the World, M.O.W.) is de totale weergave die een individu heeft van de werkelijkheid. Het is de verzameling van ervaringen, indrukken, conclusies, overtuigingen en gevoelens die door onze persoonlijke geschiedenis wordt opgebouwd. Ieder van ons heeft een uniek wereldmodel (inhoud). Ieder van ons bouwt een wereldmodel met dezelfde componenten (vorm).

Model van de Wereld

Op grond van onze zintuiglijke indrukken creëren we een beeld van de werkelijkheid, oftewel een model van de wereld. Ons wereldmodel bestaat uit overtuigingen, die gebaseerd zijn op generalisaties over meerdere ervaringen.

We zien, horen, voelen, ruiken en proeven dingen en daarop baseren we ideeën over wat er is, hoe het is en wat ermee mogelijk is. Die zintuiglijke weergaven gebruiken we, als de generalisaties eenmaal zijn gevormd, op hun beurt als bewijs dat onze overtuigingen kloppen.

Enerzijds bepaalt wat we waarnemen dus hoe ons wereldmodel eruit ziet. Anderzijds bepaalt ons wereldmodel wat we waarnemen, welke selectie we maken uit alle mogelijke indrukken. Met andere woorden, ons wereldmodel levert ons onze waarnemingsfilters. En die filters bepalen op hun beurt weer de verdere ontwikkeling van ons wereldmodel. Want wat we niet waarnemen, kan onze visie op de wereld niet beïnvloeden.

We reageren niet op de wereld zelf, niet op het gebied, maar op ons wereldmodel, de kaart van het gebied. Waarom zou je naar de kaart kijken, als je midden in het gebied staat? Waarom reageren we niet gewoon rechtstreeks op onze zintuiglijke indrukken zoals ze binnenkomen? Waarom hebben we een wereldmodel nodig? Hierop is het antwoord snel gegeven. We hebben een plattegrond van de werkelijkheid nodig om de enorme stroom informatie te kunnen verwerken die via onze zintuigen binnenkomt. We zijn nu eenmaal niet in staat om alles waar te nemen.

De capaciteit van ons denken is gewoon niet groot genoeg om alle binnenkomende details tegelijkertijd te kunnen verwerken. Vandaar dat we hierop filters laten werken. Deze filters zorgen voor een keuze.

Een keuze die grotendeels onbewust wordt gemaakt op grond van ons wereldmodel.

Als conclusie kunnen we dus stellen dat ons wereldmodel resulteert in waarnemingsfilters waardoor we de wereld om ons heen bekijken.

Binnen NLP wordt veel over verandering gesproken. Feitelijk komt deze verandering steeds neer op verandering van wereldmodel, verandering van de bestaande generalisatie over de werkelijkheid. Door nieuwe wereldmodellen te kunnen waarnemen, vergroten we onze perceptiemogelijkheden.

Het houdt dus in dat we:
  • Nieuwe feiten gaan waarnemen,
  • Oude, bekende feiten een nieuwe betekenis gaan geven, dingen in een ander licht gaan zien.

Nu we nieuwe onderscheidingen leren maken, volgt automatisch een nieuwe werkelijkheid. Nu we weten dat onze mogelijkheden en onze beperkingen het resultaat zijn van ons wereldmodel, geeft ons dit een verantwoordelijkheid.

Als we dus nu in staat zijn om een nieuwe werkelijkheid te ervaren, dan dragen we ook verantwoordelijkheid voor onze nieuwe werkelijkheid. Net zoals we dat doen voor de bekende oude werkelijkheid met al zijn generalisaties. We hebben de keuze!

 

Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen