Wat is matchen en mismatchen

Matchen en mismatchen


Matchen functioneert als een proces waarbij de focus gericht wordt op "wat is", op overeenkomsten. Mismatchen functioneren als een proces waarbij de focus gericht wordt op; "wat niet is", op de verschillen.

Algemeen

Wat gebeurt er nu als het gesprek goed vlot? Als de communicatie goed verloopt blijkt dit te komen doordat er rapport is opgebouwd door het non-verbale gedrag van de ander te matchen.

Bij matching stemmen we een bepaald element van de woorden, stemgebruik of fysiologie af op de ander. Matching is in feite het spiegelen van een element van de verbale en non-verbale communicatie van een ander. Matching betekent gelijkheid en begrip, mensen met bijvoorbeeld hetzelfde stemgeluid en tempo hebben het gevoel dat ze elkaar begrijpen en aanvoelen.

Definitie

Matching op verbaal gebied is het eens zijn met iemand, in feite betekent matching het erkennen van het model van de wereld van de ander met behoud van ons eigen model van de wereld.

Het model van de wereld is jouw realiteitsbeeld. Het tegenovergestelde van matching is mis-matching, het bewust of onbewust afkeren van of niet afstemmen op de ander.

Een duidelijke vorm van mismatching is iemand niet aankijken tijdens een gesprek. Mensen doen dit bewust of onbewust. Zoals “ja” een uiting van matchen is, is “nee” een uiting van mismatchen. Een andere meer verkapte vorm is: ja maar. Bij matching zijn we gericht op de overeenkomsten of de gelijkheid en bij mis-matching op de verschillen en ongelijkheid.

Uitleg matchen / mismatchen
MatchenMismatchen
1. Afstemmen op de ander1. Niet afstemmen op de ander
2. Positief taalaspect2. Ontkennend of negatief taalaspect
3. Benadrukken wat er is3. Benadrukken wat er niet is.

(Je kunt ook qua tempo, tonaliteit mismatchen)

Linguïstisch

In onze taal is duidelijk te horen of iemand matcht of mismatcht. Er zijn verschillende vormen hoe je dit in taal kunt onderscheiden. Een belangrijke vorm is de linguïstische mismatch. Bij een linguïstische match spreekt iemand over wat er wel is. Bij een linguïstische mismatch spreekt iemand in de ontkenning. Ze bedoelen beide hetzelfde echter drukken zich op een andere manier uit. Onderstaand een paar voorbeelden.Matchende taal ofwel

Affirmatief taalgebruik
Mismatchende taal ofwel

Ontkenning, zeggen wat er niet is
Het weer is slechtHet weer is niet mooi
Ik moet toegeven datIk kan niet ontkennen dat
Het valt tegenHet valt niet mee
De biefstuk is viesDe biefstuk is niet lekker

Welk effect heeft mismatchen op je?

Een matcher kan het gevoel krijgen dat hij géén erkenning en géén contact krijgt met een mismatcher. Dit is niet wat de werkelijkheid is maar hoe het ervaren wordt. Een mismatcher richt zich gewoon op de uitzondering. Een mismatcher kan juist erkenning ervaren omdat ze dezelfde taal spreken.

Het draagt allemaal om het woordje TE. Als de focus alléén op mismatchen ligt, waardoor je alléén nog maar alle slechte en negatieve dingen waarneemt, dan treedt er een bewustzijnsvernauwing op. Bijvoorbeeld, je bent al 20 jaar getrouwd en je partner doet nooit het dopje op de tandpasta, nooit de was in de wasmand, nooit een bosje bloemen, etc. Wanneer je in deze vorm van mismatch zit dan zijn de generalisaties te groot en kun je de matchende kant steeds moeilijker ervaren. Het hebben van bewustzijn over je match en mismatch geeft gigantische keuzemogelijkheden hoe je wilt reageren. Uiteraard vraagt het training om beide vormen goed onder de knie te krijgen.

Conclusie

Bij het matchen ga je mee met de ander, je benadrukt wat er is, je kunt overeenkomsten zien. Je formuleert: Wat wil je wel?

Bij mismatchen ga je tegen de ander in, je benadrukt wat er niet is, je speelt op verschillen in. Je formuleert: Wat wil je niet?

Het is effectief om beide te kunnen om zo mee te kunnen gaan met de ander of juist om het rapport te verbreken.

 

Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen