Wat is fair witness

Fair Witness


Algemeen

Fair Witness is het aannemen van een bepaalde houding waarbij men in staat is om niet-polair te denken. Dit wil zeggen dat men niet denkt in termen van: goed/slecht, wit/zwart,... Het gaat om een totale aanwezigheid zonder oordeel of hulp.

De sleutelbegrippen om een dergelijke houding aan te meten zijn: aanvaarding en not caring. We moeten elke nood om te helpen of op te los­sen, loslaten. Acceptatie van wat is, dat de ander helemaal oké is zoals hij/zij is. Essentieel is wel dat men ondanks dit alles wel rekening houdt met de ecologie van de andere persoon.

Degene die zich in de Fair Witness positie bevindt, is heel erg betrokken bij de ander. Hij/ zij laat de andere persoon de kans te praten over zichzelf, over zijn wensen en verlangens, angsten, ...

De Fair Witness verbindt zich en identificeert zich met de ervaringen en de emoties van de ander. Hij laat zichzelf ook toe om geraakt te worden door wat de andere persoon zegt. Toch behoudt deze per­soon de nodige scheiding, dit wil zeggen, de Fair Witness kent en gebruikt zijn grenzen.

De Fair Witness positie vergemakkelijkt de niet-oordelende waarneming en het vergaren van informatie terwijl je een actieve aanwezigheid ontwikkelt die een veilige, niet-evaluerende omgeving creëert.

Condities die nodig zijn om de positie van Fair Witness te kunnen aannemen

  • Liefhebben van de persoon als een geheel
  • Behoud van de grenzen (perifeer zicht en gehoor)
  • Maken van oogcontact
  • Behoud de energie van getuige: alert, attent, niet-evaluerend
  • Geen behoefte om te helpen, te veranderen of te oordelen 

  • Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen