Het overbrengen van een hulpbron

Oefening transfer a resource to another context


Doel: Een gewenste hulpbron overbrengen naar een context waar je er voorheen niet over beschikte. Dit wordt voornamelijk toegepast in situaties waar het de persoon keer op keer ontbreekt aan zelfvertrouwen, compassie, ... De nieuwe hulpbron helpt de perceptie ten aanzien van de gegeven context (eventueel probleemcontext) te verbreden, waardoor nieuwe mogelijkheden toegankelijk worden.
  • Laat het subject een situatie benoemen waar het subject in de toekomst anders wil reageren.
  • Leg een plaatsanker neer voor de Problem State. Laat het subject associëren met het probleem, speel de film af en bepaal de trigger.
  • Overleg in meta welke resource het subject kan gebruiken om in de toekomst anders te reageren.
  • Leg een plaatsanker neer voor de resources. Laat het subject associëren met de ervaring en roep de resource op. Maak een auditief anker wanneer de resource bijna op zijn hoogtepunt is.
  • Test in meta of het auditieve anker de juiste respons oproept.
  • Laat het subject dan weer associëren met de Problem State. Vuur nu op het moment van de trigger het auditieve anker af en geef als programmeur aan om te laten veranderen wat er mag veranderen.
  • Doe in meta een future pace en test of het subject anders reageert op de Problem State en zich kan voorstellen anders te gaan reageren in de toekomst.

  •  

    Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen