Het Milton model

Het Milton model

Het allerbelangrijkste bij het gebruik van het Milton model is dat je als communicator je outcome weet. Zodra je weet waar je met de persoon naar toe wilt, volgt de rest eigenlijk van zelf. Veelal gebruiken we het Milton model het meest in onze dagelijkse manier van communiceren, echter zijn we ons niet bewust van de taalpatronen. Inzicht in de taalpatronen verrijkt je communicatie en inzichten welke invloed taal heeft op ons brein en subjectieve beleving.

Het Milton model bestaat uit 3 onderdelen:
 • Het omgekeerde metamodel
 • Overige Milton taalpatronen
 • Presuppositions

 • 1)        Het omgekeerde metamodel

  Deletion

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel. 

  Ik weet dat er een moment is dat……….(stil zijn)

  Comparative deletion

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel.

  Je kunt je gevoel groter maken….

  Wanneer je beter gaat worden…

  Lack of referential index

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel.

  Het is goed om te beseffen dat er mensen zijn die…. 

  Unspecified verbs

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel. 

  Er zijn momenten dat het goed is om te onderzoeken hoe…..

  Nominalisations

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel.

  Wanneer je diep naar binnen gaat en het gevoel van zelfvertrouwen oproept…

  Universal quantifiers

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel.

  Er is altijd wel een manier om te komen tot een oplossing, als…..

  Modal Operators

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel.

  Het zou zo moeten zijn dat je in staat bent om te kunnen leren uit…..

  Cause – effect

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel.

  Doordat je blijft luisteren naar mijn stem zul je merken hoe makkelijk het is om te ontspannen.

  Mind reads

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel.

  Ik weet dat je nu denkt dat……

  Lost performatives

  Zie voor meer informatie over dit patroon de uitleg van het metamodel. 

  Zoals je weet komt na regen zonneschijn. Dit betekent…..

  2)        Overige Milton taalpatronen

  Direct and indirect suggestions

  Een directe suggestie is kort en krachtig. Deze is gericht op het cognitieve brein. Deze wordt als meer autoritair ervaren. De indirecte suggestie richt zich op het onderbewuste en komt zachter over. Beide zijn goed om instructies en ideeën over te brengen. 

  Direct: Neem een ontspannen houding aan.

  Indirect: Ik ben benieuwd of je een ontspannen houding aan kunt nemen.

  Embedded commands

  Een embedded command is een verpakte boodschap in een zin. Door de pitch van je stem omlaag te brengen, wordt dit door het onderbewuste ervaren als een suggestie. Je onderbewuste reageert namelijk niet op wat gezegd wordt maar hoe het gezegd wordt.

  Het is niet gemakkelijk om contact met je onderbewustzijn te maken.

  Embedded questions

  Dit is hetzelfde als een embedded command alleen dan in een vragende zin gesteld.

  Ben je in staat om naar mij te luisteren om langzaam de weg naar binnen te maken?

  Extended quotes

  Een extended quote refereert naar wat iemand anders gezegd heeft. Zeker wanneer dit gekoppeld wordt aan een expert op dat gebied. Vergeet hierbij niet dat jij als communicator de quote maakt. 

  Gisteren ontmoette ik iemand die me zei dat het goed was om te werken aan je eigen ontwikkeling.

  Tag questions

  Een tag question zet achter een zin de woorden of niet/ of wel. Door dit achter aan de zin te zetten stimuleer je de persoon tot de juiste actie.

  Je kunt toch ook iets doen voor de organisatie, of niet?


  Truism about sensations

  Truism about sensations zijn waarheden over sensaties die iedereen kan en wel eens heeft ervaren.

  Er zijn mensen die zich makkelijk ontspannen.

  Truism utilizing time

  Truism about time zijn waarheden over tijd die iedereen kan of wel eens heeft ervaren.

  Er komt een moment dat je denken stiller wordt en….

  Not knowing, not doing

  Not knowing, not doing richt zich op onbewuste processen waarvan we vaak niet weten hoe we ze doen maar wel gebeuren. 

  Je hoeft niet altijd te weten hoe je ademhaling vertraagd.

  Open end suggestions

  Open end suggestions richten zich op de embedded command in een zin waarbij de persoon volledig zelf mag invullen hoe de embbeded command ingevuld wordt. Dit geeft de persoon veel vrijheid.

  Ieder mens is in staat om te veranderen en iedereen vult dat voor zichzelf in, ik ben benieuwd hoe jij verandering teweeg brengt.

  Covering all possibilities

  Bij covering all possibilities geeft je de persoon alle denkbare richtingen om uit te kiezen zodat de persoon een van deze mogelijkheden kiest. 

  Je kunt ervoor kiezen om je probleem met beelden, geluiden of gevoel op te lossen. Ik ben benieuwd welke jij zou kiezen. 

  (Double) binds

  Bij een double bind wordt de persoon een keus aangeboden waarbij welke keuze dan ook de persoon in actie zet.

  Ga je nu stofzuigen of ga je over 10 minuten stofzuigen.

  Negeer dit bord.

  Conversational postulates

  Bij de conversational postulates gaat het om een ja/ nee vraag die een reactie oproept eerder dan een letterlijk antwoord.

  Kan je naar me luisteren?

  Selectional restriction violation

  Selectional restriction violation is de naam voor een specifiek soort relatie of proces. Sommige relatie/processen zijn beperkt, in die zin, dat ze alleen maar kunnen voorkomen in sommige klassen of mensen of dingen. Het overtreden van die beperking, is een selectieve overtreding van een beperking, met de bedoeling een specifieke toestand bij de persoon te introduceren.

  De tomaat kan zich goed voelen.

  De gelukkige stoel zong een liefdeslied.

  Analogical marking

  Hierbij bevestig je non-verbaal wat je verbaal zegt.

  Sluit je ogen (en dit non-verbaal aansturen door de hand omlaag te doen).

  Ambuigity
  Bij ambuigities gaat het om een woord of zin die meerdere betekenissen kan hebben.
  • Phonological

  • Ik ben benieuwd of je gaat starten met het avonduur/ avontuur.
   • Syntactic (deze komt in de Nederlandse taal niet veel voor)

   • Hypnotising hypnotists can be tricky.
    • Scope

    • De oude mannen en vrouwen liepen over straat.
     • Punctuation

     • Het is goed om na te gaan waar je je opleiding volgt. Bij ons gaat het erom…..

       

      Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen