Ethiek binnen NLP

Ethiek binnen NLP

Er wordt wel eens gezegd dat je met NLP kunt manipuleren. Dat klopt, omdat NLP zich richt op de belevingswereld en communicatie. Echter is NLP niet bedoeld om te manipuleren en leven we een bepaalde ethiek na.
  • Het tonen van respect voor de waardigheid en integriteit van het individu in woord en daad.
  • Nooit bewust veranderingen provoceren of interventies doorvoeren die schadelijk zijn voor de ecologie van het individu in kwestie.
  • Respect hebben voor - en belang hechten aan - het confidentiële karakter van de relatie met het subject.
  • De kennis van NLP nooit voor persoonlijk voordeel gebruiken wanneer dit schadelijk is voor iemand anders.
  • De autonomie van het individu, het recht op informatie, de vrijheid van keuze en het besluitrecht en het oordeel behouden.

  •  

    Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen