NLP Kennisbank

Artikelen in NLP Kennisbank

Wat zijn index computations
Index Computations Index Computations beschrijven de meest algemene driedeling...
Het Milton model
Het Milton model Het allerbelangrijkste bij het gebruik van het Milton model is...
Wat is sorting by self en sorting by other
Sortings Bij non-verbale communicatie zijn er twee accenten die van groot belang...
Wat zijn metaforen
Metaforen Een metafoor is een overdrachtelijke uitdrukkingsvorm met als doel...
De pacing en leading inductie
De pacing en leading inductie De pacing en leading inductie maakt gebruik van...
Wat zijn submodaliteiten
Submodaliteiten Algemeen Submodaliteiten zijn kenmerken, nadere specificaties...
Wat is pacing en leading in communicatie
Pacing en Leading Definitie Vrij vertaald is dit afstemmen en leiden. Afstemmen...
Wat is kalibreren
De noodzaak van kalibreren Kalibreren is de vaardigheid om het gedrag van iemand...
Wat is een model van de wereld
Model van de wereld Het "Wereldmodel" (Engelstalige term: Model of the World,...
Wat is matchen en mismatchen
Matchen en mismatchen Matchen functioneert als een proces waarbij de focus...
Hoe geef je feedback
Feedbackregel Feedback betekent letterlijk terugkoppelen of reactie en is...
Wat is het verschil tussen associatie en dissociatie
Associatie en dissociatie Associëren We zijn geassocieerd wanneer we een...
8 stappen communicatiecirkel
Inleiding De communicatiecirkel oftewel het 8-stappen-communicatie-kader is een...
De kracht van nonverbale communicatie
Non-verbale gedragingen (HALTO) Non-verbale gedragingen bestaan uit onze...
Wat zijn representatiesystemen
Primaire representatiesystemen en rapport Primaire representatiesystemen bestaan...
Ethiek binnen NLP
Ethiek binnen NLP Er wordt wel eens gezegd dat je met NLP kunt manipuleren. Dat...
Wat zijn vooronderstellingen in NLP
Vooronderstellingen Vooronderstellingen zijn denkwijzen die zinvol en effectief...
Wat is rapport
Rapport Rapport is een sfeer van vertrouwen en openheid tussen één of...
Hoe leren we in NLP
Structuur van een leerproces Onderstaande leercurve is ontwikkeld door Bandura...
Wat zijn indicatoren van representatiesystemen
Fysiologische indicatoren voor de verschillende modaliteiten Lichaamstypen -...
Ontstaan van NLP
Ontstaan van NLP De ontmoeting tussen Richard Bandler en John Grinder in de...
Rapport
Rapport is ervoor zorgen verzekerd te zijn van de juiste en gewenste aandacht...
NLP Begrippen
Hier vind je alle NLP begrippen uitgelegd...
Oefening Collapse anchors
Oefening Collapse Anchors   Doel: Neutralisatie van een beperkende emotie...
Werken met deelpersoonlijkheden in NLP
The Linden Parts Model / deelpersoonlijkheden Delenwerk Een deel is een...
Oefening trauma phobia
Oefening Trauma fobia Het subject kiest een grotere angst of trauma-achtige...
Oefening spatial reframe
Oefening Spatial Reframe Het subject kiest een dilemma, twijfel of intern...
Wat is fair witness
Fair Witness Algemeen Fair Witness is het aannemen van een bepaalde houding...
Wat is een six steps reframe
Six-step-reframing / gedragsherkadering Six step reframing, als basisprocedure...
Is NLP gevaarlijk
Is NLP gevaarlijk? Hoewel tal van mensen er baat bij vinden, blijven...
Oefening fysiologie of excellence
Oefening fysiologie of excellence Doel: die fysiologie verkrijgen waarin je...
Wat is reframen
Reframing / Herkaderen Algemeen Uit eerdere uitleg weten we nog dat de eerste...
Oefening Change personal history
Oefening Change Personal History Doel: veranderen van het perspectief en de...
Het overbrengen van een hulpbron
Oefening transfer a resource to another context Doel: Een gewenste hulpbron...
Wat is backtracken
Backtracken   Backtracken is het terugkoppelen van het verhaal (inhoud) door:...
Wat zijn perceptionele posities
Perceptionele posities  Perceptuele posities zijn de posities van waaruit...
De swish oefening
Oefening Swish Het is goed om te beseffen dat ons brein onbewust voorstellingen...
Wat is ankeren
Ankeren Ankeren is het verbinden van een specifieke stimulus aan een specifieke...
Oefening fast phobia
Oefening fast phobia   Doel: Dit proces is enkel geschikt voor enkelvoudige...
Wat is het metamodel
Het metamodel Het metamodel is een taalmodel om op de gebruikte taal toe te...
Wat is een outcome
Outcome Bereiken wat je wilt Als je weet wat je wilt, lig je 95 procent voor op...
Wat is de structuur van onze beleving
Referentiestructuur, dieptestructuur en oppervlaktestructuur Structuur van de...
Wat is chunken
Chunken Wellicht ben je bekend met het begrip holon. Een holon is een...
De werking van het brein
Werking van het brein Om een effectieve communicator te zijn, dien je meer te...
Wat zijn hulpbronnen
Hulpbronnen Algemeen Hulpbronnen zijn krachten die in jezelf zitten en die je...
Oefening circle of excellence
Circle of Excellence Doel: d.m.v. meerdere ankers aan elkaar te koppelen een...
Wat is NLP?
NLP staat tegenwoordig sterk in de belangstelling. Het blijkt een effectieve...