Wat zijn rapid inductions?

Rapid Inductions

Met rapid inductions kun je iemand binnen enkele seconden onder hypnose brengen. Ook hier is de pre-talk van groot belang. Alleen het verrassingseffect is groter. Voorbeelden van rapid inducties:
  • Handshake interrupt (pattern interrupt)
  • Butterfly
  • Hand drop
  • Hypnotic on/off button
  • Rotating hands
  • Schouder massage

Wil je meer weten over hypnose? Volg een hypnose opleiding of een gratis workshop van Response Instituut!
Reactie plaatsen