Wat is hypnose?

Wat is hypnose? Over hypnose bestaan veel misverstanden. Dat komt grotendeels door het gebruik van hypnose vroeger als entertainment en de media hieromheen. Bekijken we even puur hypnotherapie en hypnose, dan kunnen we zeggen dat hypnose een toestand van ontspanning, verwarring of concentratie is, waar je bewustzijn verder weg is, of zich losmaakt van de zorgen van alledag. In deze ontspannen toestand is je onderbewustzijn beter in staat om creatief te reageren op suggesties en plaatjes. Je onderbewustzijn kan zich concentreren op dingen die jij wilt veranderen op de manier die het beste is, zonder kritische blikken of zorgen.

Je bent echter niet in slaap of bewusteloos. In hypnose sta je dingen toe die normaal gesproken in een waaktoestand niet mogelijk zijn. Omdat je ontspannen bent of anderszins mentaal bezig, zullen de suggesties die je ontvangt van de hypnotiseur veel sneller opgevolgd worden door je onderbewustzijn.

Hoe werkt een hypnose?

Sommige mensen hebben angst voor hypnose. De toneelhypnose die ze zien tijdens shows en televisieoptredens doet immers denken aan iets onverklaarbaars en magisch. Er is echter geen reden om schrik te hebben voor hypnose. Het is helemaal niet zo dat de menselijke geest wordt ‘overgenomen’ door iemand anders en dat de gehypnotiseerde zijn vrije wil verliest. Maar hypnose, wat is dat dan wel? Hypnose is een natuurlijk verschijnsel dat zo oud is als de mensheid zelf. Iemand die aan het dagdromen is, is min of meer onder hypnose. Hypnose is een natuurlijke toestand van diepe trance. Tijdens zo’n trance focust de menselijke geest zich uitsluitend op innerlijke gedachten en emoties. Het onderbewustzijn is op dat ogenblik erg toegankelijk voor beïnvloeding en staat volledig open voor nieuwe suggesties en ideeën. De therapeutische werking van hypnose is op deze eigenschap gebaseerd.

Wat doet hypnose bij mensen met geestelijke en lichamelijke problemen?

Talloze mensen gaan gebukt onder allerlei hardnekkige klachten en kwaaltjes waar de medische wetenschap vaak machteloos tegenover staat. Denk maar aan verslavingen, bijvoorbeeld overmatig eten, roken, alcohol- en drugsverslaving. Ook mensen die lijden aan een fobie (sociale fobie, fobie voor spinnen enzovoorts) raken moeilijk van dit probleem af. Depressies en burn-out komen in onze maatschappij veel voor en vragen dikwijls een lange en moeizame behandeling. Slapeloosheid, stress, angst en dergelijke zijn eveneens klachten waaraan veel personen lijden. Hypnose biedt voor mensen met dit soort problemen een oplossing. De oorsprong van vele klachten is verrassend genoeg te vinden in het menselijke onderbewustzijn. In het onderbewuste nestelden er zich vanaf de kinderjaren diepgewortelde patronen, associaties en gewoonten. Deze bepalen voor meer dan 90% het gedrag, de handelingen en de overtuigingen van mensen. De oorzaak van verslavingen, fobieën, depressies en dergelijke is daarom te vinden in het onderbewustzijn. Bij een spinnenfobie vormde er zich in de onderbewuste geest een associatie tussen spinnen en acuut gevaar. Bij personen die overmatig eten vormde er zich een associatie tussen lekker eten en zich geestelijk goed voelen. Onder hypnose staat het onderbewuste open voor nieuwe ideeën en suggesties, en is het mogelijk om de oorzaak van allerlei klachten aan te pakken.

Wat is hypnose en hypnotherapie?

Hypnose is zoals gezegd een natuurlijke toestand van diepe trance. De betekenis van hypnotherapie is een behandelwijze waarin hypnose wordt gebruikt om een cliënt van zijn klachten af te helpen. Hoe werkt hypnotherapie? Met de hulp van een hypnotherapeut gaat een cliënt onder hypnose en treedt in contact met zijn onderbewustzijn. In een staat van hypnose kan de cliënt de diepgewortelde gewoonten, patronen en associaties die de klachten veroorzaken, vervangen door stimulerende en productieve patronen. Na een aantal hypnosesessies merkt de cliënt een duidelijke verbetering of zelfs de volledige verdwijning van zijn klachten. Hypnose werkt dus. Hypnotherapie is uitgegroeid tot een erg succesvolle behandelmethode voor cliënten die al jarenlang gebukt gaan onder allerlei geestelijke en lichamelijke problemen.

Enkele definities zoals die gehanteerd worden in verschillende encyclopedieën:

HYPNOSIS – Funk & Wagnall’s New World Encyclopedia

Een gewijzigde staat van bewustzijn en verhoogde ontvankelijkheid voor suggesties; Het kan geïnduceerd worden bij normale personen op verschillende manieren en is geregeld gebruikt geworden in medische en psychiatrische behandelingen. Meestal wordt hypnose door de acties van een hypnotiseur ingeleid, die de aandacht van een subject vasthoudt en verschillende taken opdraagt aan hem of haar terwijl hij monotone commando’s herhaalt. Zulke taken kunnen zijn spier ontspanning, oog fixatie en arm levitatie. Hypnose kan ook zelf-geïnduceerd worden, door getrainde ontspanning, focussen op je eigen ademhaling of bij een variëteit aan monotone handelingen en rituelen die ook teruggevonden worden in vele mystieke, filosofische en religieuze systemen.

HYPNOS – Encyclopedia Britannica

Latijn Somnus

Grieks-Romeinse god van slaap. Hypnos was de zoon van Nyx (Nacht) en de tweelingbroer van Thanatos (Dood). Hij wordt vaak beschreven als levend in de onderwereld. Zijn nakomelingen waren de bekende Oneiroi, die alle zaken voorstelden die in dromen kunnen voorkomen. De Oneiroi bestonden hoofdzakelijk uit: Morpheus, Phobetor, Ikelos, en Phantasos.

Hypnos schonk Endymion de kracht om met zijn ogen open te slapen, zodat hij zijn geliefde, de maangodin Selene, altijd zou kunnen aanschouwen.

Homerus stelt hem in de Ilias voor als een godheid die op vraag van Hera Zeus in een diepe slaap doet verzinken, zodat Hera en Thanatos het lijk van de gevallen held Sarpedon naar zijn vaderland Syrië kunnen overbrengen.

In de beeldende kunst wordt Hypnos vaak afgebeeld als een naakte jongeman, wiens vleugels aan zijn slaap (aan het hoofd) zijn vastgehecht, of als een bebaarde man met vleugels aan zijn schouders. Zijn attributen zijn een papaver die hij in zijn haar draagt en een kleine drinkhoorn in zijn hand. Samen met zijn tweelingbroer Thanatos, kwam hij vaak voor op Attische vazen, zogenaamde Lekythen.

Hypnosis – Webster Dictionary

Datum : 1876
  • Een toestand die lijkt op slaap, maar is opgeroepen door een persoon wiens suggesties geaccepteerd werden door het subject.
  • Elke toestand die lijkt op slaap.

We staan voortdurend bloot aan onbewuste suggesties in het dagelijks leven. Als je ooit aan de kassa gestaan hebt en je weet niet meer waarom je iets in je mandje gelegd hebt, dan kan dit de reden zijn.

We krijgen constant suggesties van:
  • Ouders
  • Leraren
  • Groepsdruk van vrienden
  • Politici
  • Religie
  • Kranten en TV

Heb je ooit iets gekocht van een verkoper en het was niet (helemaal) wat je wilde? Heb je ooit gereageerd op een advertentie en iets gekocht wat je nooit gekocht zou hebben zonder die advertentie? Zo ja, dan was je onder hypnose/ in trance.

Ons bewustzijn blijft vaak eigenwijs vasthouden aan bekend gedrag en symptomen, zelfs als ze negatief zijn en interfereren met onze gemoedsrust en levenskwaliteit. Het is een gewoontedier om de huidige status te behouden.

Wil je meer weten over hypnose? Volg een hypnose opleiding of een gratis workshop van Response Instituut!
Reactie plaatsen