Wat is een yes-set?

Yes-set

Hypnose inleiden is het opvolgen van suggesties. Jij vertelt, je cliënt volgt. Om nu te zorgen dat je suggesties zoveel mogelijk opgevolgd worden, creëer je de Yes-set. Dit principe gaat ervan uit dat als iemand al meerdere keren heeft ingestemd of ja heeft gezegd, dat de volgende suggestie ook opgevolgd wordt, mits het past binnen het kader wat de cliënt toestaat, en het voorgestelde niet teveel afwijkt van de vorige suggesties.

Bij het volgende voorbeeld gaan we uit van een zittende inductie. Je hebt nu verschillende mogelijkheden om suggesties te geven en te zien of die opgevolgd worden. Het begint al met iemand te vertellen of vragen om te gaan zitten (eerste Yes). Zodra je cliënt zit, kun je vragen of hij/zij bereid is om onder hypnose te gaan (tweede Yes). En of hij/zij ook bereid is al je suggesties op te volgen mits die voor hem/haar ecologisch zijn (derde Yes). Indien beide vragen met ja beantwoord zijn, ga je verder, en verzoek je de cliënt gemakkelijke te gaan zitten (vierde Yes), de voeten naast elkaar te zetten (vijfde Yes) en de handen op de schoot of bovenbenen te leggen (zesde Yes). Je kunt hier nog meer Yes

verzoekjes indienen, zoals : “Luister naar mijn stem”, of “Haal diep adem”. Dit is afhankelijk van de inductie, en kan ook heel goed deel uit maken daarvan.

Ga nu verder met de inductie. Je kans op succes is net behoorlijk verhoogd, omdat de volgende suggestie ook hoogstwaarschijnlijk opgevolgd zal worden. Mochten de voeten al naast elkaar staan, dan verzoek je om deze enigszins uit elkaar te zetten. Je ziet, het maakt niet uit WAT je vraagt, zolang het maar opgevolgd wordt.

Wil je meer weten over hypnose? Volg een hypnose opleiding of een gratis workshop van Response Instituut!
Reactie plaatsen