Wat is een pre-talk bij hypnose?

Pre-talk

Het grootste struikelblok voor mensen om onder hypnose te gaan is de angst voor het onbekende. Het is van belang om die angsten aan te spreken en weg te nemen. Hiervoor gebruiken we een zogenaamde pre-talk. Hierin adresseer je alle angsten die de persoon zou kunnen hebben en geef je tevens meer informatie. Het doel van dit gesprek is ook het vertrouwen te winnen van het mogelijke subject. Hypnose staat gelijk aan vertrouwen. De hypnotiseur krijgt het vertrouwen om het grootste bezit van iemand te betreden, namelijk de geest. Misbruik dat vertrouwen niet. Tevens kan men “onderhandelen” over wat de persoon wil of verwacht van de hypnose. Dit zijn de eerste suggesties die men geeft en zo bouw je ook rapport op.

In een pre-talk behandel je normaal gesproken de volgende onderwerpen:
  • Uitleg over hypnose
  • Veiligheid van je trancepartner (gezondheid, verwachtingen, allergie, fobie)
  • Vertrouwen dat jullie opgebouwd hebben
  • Wat is trance?
  • Waarom zeg ik SLAAP?
  • Wat is met suggesties?
  • Hoe ziet het programma eruit, wat kunnen ze verwachten?
  • Wil men iets veranderen, een eindsuggestie?
  • Wakker maken, bespreken en evalueren

Wil je meer weten over hypnose? Volg een hypnose opleiding of een gratis workshop van Response Instituut!
Reactie plaatsen