Erkend hypnose coach binnen 38 dagen!

tas-werk-loopbaan

Voorbereiding op loopbaan

De eerste stap in jouw loopbaan als hypnosecoach.
good-work

Help je cliënten effectief

Na 38 dagen begeleidt jij cliënten die worstelen met problemen succesvol met hypnose.

Richt je eigen praktijk op

Na 38 dagen kun jij je eigen praktijk als hypnosecoach oprichten!

Jouw loopbaan als hypnosecoach start hier!

De spelregels van het onbewuste leer je in deze 38-daagse-opleiding. In een toestand van diepe trance is het onderbewustzijn heel ontvankelijk voor nieuwe suggesties. Op deze manier is het mogelijk om belemmerende en vastgeroeste denkpatronen en emoties in het onderbewustzijn te beïnvloeden, te veranderen of helemaal weg te werken.


Na deze diepgaande opleiding kun je cliënten met mentale of lichamelijke problemen succesvol begeleiden en ondersteunen. Deze uitgebreide opleiding is dus de eerste stap in jouw loopbaan naar hypnotherapeut.

De sleutel tot succes bij cliënten

De therapeutische toepassingen van hypnose staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Hypnose is veel meer dan datgene wat de showbusiness ons doet geloven. Het fenomeen is eigen aan de menselijke geest en kan omschreven worden als een vorm van diepe trance, waarbij de geest zich sterk concentreert op innerlijke emoties en gedachten.

Hypnosecoaches en hypnotherapeuten gebruiken hypnose om cliënten die worstelen met diverse psychische of lichamelijke problemen succesvol te begeleiden en te ondersteunen.

Iets voor mij?

Wat leer je tijdens de opleiding? 

 • Zelfstandig een volledige hypnosesessie te leiden. Inclusief intakeproces, hypnosetesten, inducties, verdiepers en hypnotische suggesties.
 • Doeltreffende therapeutische interventies uit te voeren. Om problemen zoals depressie, burn-out, faalangst e.d. te verhelpen.
 • Regressietechnieken toe te passen. Waarbij je de cliënt in zijn onderbewustzijn laat terugkeren naar het verleden, naar de oorsprong van bepaalde problemen.
 • De beleving van pijn bij een cliënt te verzachten of weg te nemen. Door middel van hypnotische technieken voor pijnmanagement.
 • Conversationele hypnose toe te passen. Een cliënt in trance te brengen en zijn onderbewustzijn te beïnvloeden louter door een gesprek te voeren.
 • Een eigen hypnosepraktijk op te richten. En daarbij hiervoor de nodige marketing te doen.
 • Een groot aantal inductiemethoden toe te passen. Waaronder instant inductions.
 •  En nog veel meer.
Om deel te nemen aan deze opleiding in Limburg dien je minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit van een havo- of mbo-diploma.
Waarom zou ik de 38-daagse Hypnosecoach volgen?

Gebruikmaken van het STAP-Budget?

  Goed nieuws! Op 1 mei 2023 kun je van de overheid weer subsidie krijgen van €1000 jezelf te ontwikkelen, namelijk het STAP-budget.

  STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Met deze subsidie wil de overheid scholing toegankelijker maken en iedereen de kans geven. 


  Ben je geïnteresseerd in het STAP-budget of wil je graag meer informatie? Klik dan op onderstaande button. 


regressie-therapie-masterclass

Onze belofte:

Opleidingen gericht op o.a. het vergroten van de algemene inzetbaarheid, basisvaardigheden en gericht op het vergroten van beroep specifieke vaardigheden                                                                        


Onze focus ligt op:

 • Verbeteren van zelfmanagement.
 • Verbeteren van sociale vaardigheden.
 • Efficiënter managen van mensen en taken.
 • Verbeteren van innovatieve en analytische vaardigheden waarmee je efficiënter leert communiceren met jezelf en een ander.
 • Mentaal en emotioneel groeien. Zodat je in korte tijd grote stappen zet in je ontwikkeling - en je capaciteiten maximaal kunt inzetten.
 • Richting vinden. Zodat je als geen ander weet wie je bent, wat je kan en waar je gelukkig van wordt.
 • Controle over denken, doen en voelen. Zodat je emoties, gedachten of gedrag kunt oproepen en inzetten op het gewenste moment. Denk maar aan zelfvertrouwen, creativiteit, focus of discipline.
 • Keuzes maken uit durf in plaats van angst? Jij definieert je doelen en bereikt wat je wilt bereiken.
 • Iets nieuws of werken aan je professionele werkzaamheden en of carrière.                 

Doelgroep:

 • (Potentiële) ondernemers.
 • Carrière switchers, (tweede) carrière.
 • Mensen met professionele ambities.
 • Professionals werkzaam op het gebied van de cursus.

       

Onze trainingen zijn opgebouwd:   

 • Meer dan 80% Klassikaal en de rest is er mogelijkheid tot individuele begeleiding door mentoren aanwezig tijdens lesdagen, bij enkele opleidingen voor voor enkele uren ruimte voor individuele begeleiding buiten de lesuren.

Bewijs van deelname:

 • Bij al onze opleidingen ontvang je een bewijs of certificaat van deelname. 

Om deel te nemen aan deze opleiding in Limburg dien je minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit van een havo- of mbo-diploma.

Waarom zou je een hypnosecoach opleiding volgen?

 Deze 38-daagse erkende opleiding richt zich tot iedereen die als hypnosecoach andere mensen wil bijstaan die kampen met bepaalde mentale of lichamelijke problemen. Deelnemen aan deze cursus wordt bijzonder aanbevolen als:

Je ervan droomt om een eigen praktijk als hypnosecoach op te richten

Je reeds actief bent als hypnosecoach maar je vaardigheden en kennis nog verder wilt uitbreiden

Succesvol groepshypnosesessies te leiden

Je sterk geïnteresseerd bent in de therapeutische toepassingen van hypnose

Je al werkt als hypnotiseur, maar een erkend diploma wilt behalen in dit vakgebied

Je hypnosecoach bent en op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen en inzichten in de therapeutische toepassingen van hypnose

Inhoud opleiding 

milan-hypnosecoach-38dagen

De opleiding is modulair opgebouwd en omvat alle theoretische aspecten en praktische vaardigheden die je als professioneel hypnosecoach moet kennen en beheersen.


Naast het aanleren van de basisvaardigheden bekwaam je je tijdens deze cursus ook in bepaalde deelgebieden zoals regressietechnieken, pijnmanagement, het uitvoeren van instant inductions, conversationele hypnose, werken met energie en emoties, werken met deelpersoonlijkheden en nog veel meer. 


De opleiding bestaat uit level 1 en level 2, en daarnaast nog aanvullende trainingen. Op het einde van elk level vindt er een verdiepingsdag plaats, waarop de deelnemers uitgebreid de geleerde vaardigheden in de praktijk oefenen. Na elk level leggen de cursisten examen af, waarin zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. 


                   

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding?

Level 1

Hypnose basis
Tijdens de opleiding Hypnose Basis keer je hypnose binnenstebuiten en leer je alle fundamentele begrippen, eigenschappen en vaardigheden. We kunnen je alvast verklappen welke onderwerpen daarbij aan bod komen:

- De historische ontwikkeling van hypnose als therapievorm.
- Eigenschappen van het brein en het verschil tussen de bewuste mind en het onderbewustzijn.
- De stadia van hypnose.
- Hoe je een volledige sessie opbouwt.
- Verschillende manieren om iemand in trance te brengen.
- Hoe je de verschillende hypnosestadia kunt testen.
- Het geven van duidelijke suggesties aan het onderbewustzijn.
- Het zetten van ankers in een hypnosesessie.
- Verschillende vormen van zelfhypnose.

Hypnose advanced
In de hypnose basis heb je geleerd een volledige hypnose-sessie te doen en te werken met scripts. In de Hypnose Advanced ga je volledig regie krijgen over het hypnoseproces door te werken met geavanceerde hypnosetechnieken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

De verbreding en verdieping van hypnose:
- Het doen van een succesvolle intake.
- Het toepassen van een effectief coachmodel om cliënten te begeleiden.
- Extra manieren om mensen onder hypnose te brengen, de hypnose te verdiepen en deze diepte te testen.
- Hoe je kritische en analytische cliënten onder hypnose brengt.
- Hypnotische taalpatronen die altijd werken ook in normale communicatie.
- Het ontwikkelen van eigen scripts en metaforen waarin verborgen suggesties liggen.
- Interventies om een doorbraak te creëren bij angsten, trauma’s, belemmerend gedrag en verslavingen.

Masterclass regressie
Regressietechnieken spelen een belangrijke rol in de hypnotherapie. Regressie gaat over het herbeleven van gebeurtenissen die zich eerder in het leven van een cliënt hebben voorgedaan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Teruggaan in de tijd
- Voorwaarden om te werken met regressietherapie
- Hoe je de kern kunt aanpakken en naar de oorsprong van het probleem kunt gaan.
- Verschillende regressietechnieken.
- De bekende Hallway of Regression.

Masterclass pijnmanagement
De masterclass Pijnmanagement vormt een perfecte aanvulling op je kennis en vaardigheden als hypnotiseur. Je leert diverse technieken om pijn doeltreffend te verminderen of weg te nemen bij een cliënt. De volgende onderdelen komen aan bod:

Omgaan met pijn
- Het verschijnsel pijn en haar signalen.
- De pijncyclus van spanning en stress.
- Hoe taal van invloed is op pijnbeleving.
- De 7-stappen methode om iemand van pijnklachten af te halen.
- Verschillende technieken hoe je pijn kunt reduceren.
- De Esdaille state.

Masterclass instant inductions
In de masterclass Instant Inductions wordt dieper ingegaan op de vele snelle inductiemethoden die er bestaan. Ook de voorbereiding van instant inductions, het gebruik van een hypnotische stem, hypnotische blik, aandacht voor de veiligheid van de cliënt enzovoorts, komen uitgebreid aan bod.

Instant inductions
- Twintig verschillende inductiemethoden
- Voorbereiding
- Herken tranceverschijnselen
- Waarom inductiemethoden werken
- Voer instant inductions succcesvol uit

Verdiepingsdag
Tijdens de verdiepingsdag wordt de theorie geïntegreerd met de aangeleerde praktische vaardigheden en kunnen de cursisten oefenen met verschillende casussen.

Alles bij elkaar brengen
- Je ziet de trainers aan het werk in het geven van demonstraties.
- Alle vragen worden beantwoord die je hebt om klaar te zijn voor het examen.
- Je oefent met de geleerde stof om het nogmaals te verankeren.

Examen
De laatste dag is een examendag. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

De kers op de taart
- Tijdens het theoretisch examen beantwoord je open vragen die je ervoor zorgen dat je de theorie van hypnose goed onder de knie hebt.
- Tijdens het praktijkexamen laat je zien hoe je hypnose toepast in het doen van een volledige hypnosesessie.

Level 2

Conversationele hypnose
Tijdens het gesprek gebruik je een bepaalde structuur met een weloverwogen woordkeuze, intonatie, ritme en lichaamstaal. Het proces van in trance brengen, de inductie, is bij conversationele hypnose niet duidelijk afgelijnd. Conversationele hypnose stelt je in staat om het onbewuste van je cliënt al te beïnvloeden, nog voordat je cliënt doorheeft dat hij in een toestand van trance geraakt.

Conversationele hypnose
- De juiste instelling
- Reframing
- Lichaamssignalen
- Hypnotische stem
- Doeltreffend presenteren
- Trance inleiden
- Power words
- Trance bevorderen
- Bereiken van gewenst resultaat

Hypnose en overtuigingen
In de masterclass Hypnose en werken met overtuigingen wordt de kracht van overtuigingen uitgebreid bestudeerd, evenals het veranderen van overtuigingen met behulp van hypnose.

Werken met overtuigingen
- Inzicht in relaties
- 5 basisovertuigingen
- 3 breinen
- Beïnvloeden van de breinen
- Weerstand verminderen
- Het belang van vertrouwen
- Interventies


Hypnose en het werken met energie en emoties
Onder hypnose wordt ook de gemoedstoestand en de energie van een persoon beïnvloed, zodat er een gewenste verandering plaatsvindt bij deze persoon. Als hypnotiseur moet je daarom de nodige kennis bezitten over het werken met emoties en energie. In deze driedaagse cursus leer je het nodige over de energiecentra in het lichaam, het overbrengen van energie en de beïnvloeding van emoties.

Werken met energie en emoties
- Energie overbrengen
- 7 chakra's
- Basisemoties herkennen
- Basisemoties loslaten
- Emotieketens veranderen
- Versterken of afzwakken
- Inductiemethoden
- Metaforen
- Theorie & praktijk

Het werken met verhalen
Het vertellen van verhalen speelt een belangrijke rol in een hypnosepraktijk. In deze opleiding leer je waaruit een hypnotisch verhaal bestaat en hoe je iets vertelt om bij je cliënten een gewenst doel te bereiken.

Werken met metaforen
- De Hero's Journey
- Hypnotische verhalen
- Nested loops
- Groepshypnose
- Op hypnotische reis
- Theorie & praktijk

Masterclass communicatie en coachvaardigheden

Supervisie dag

Theorie- en praktijkexamen

Aanvullende trainingen

Ericksoniaanse hypnose
Milton Erickson benadrukte de grote rol die het onderbewustzijn speelt in het dagelijks leven van elk mens. Hij toonde ook aan hoe beïnvloeding van belemmerende patronen in het onderbewuste een grote verandering teweeg kan brengen in het leven van een cliënt.

Vaardigheden Ericksoniaanse hypnose
- Inzetten van taalpatronen
- Gebruiken van metaforen
- Cliënt in trance brengen zonder woorden
- Controleren van je eigen onderbewustzijn
- Verstoppen van (post)suggesties
- Toepassen van inducties en verdiepers
- Volgen van de typische opbouw van Erickson
- Opwekken van ideomotorische signalen
- Toepassen van posthypnotische suggesties


Advanced werken met deelpersoonlijkheden
Doeltreffend werken met deelpersoonlijkheden maakt innerlijke bronnen meer bereikbaar en betrouwbaar, en vergemakkelijkt bovendien het oplossen van problemen bij jezelf en bij cliënten.

Werken met deelpersoonlijkheden
- Wetmatigheden en voorwaarden in acht nemen
- Delenwerk
- Pretalk
- Gebalanceerd innerlijk systeem bezitten
- Deelpersoonlijkheden oproepen
- Fairwitness positie
- Vergevingsproces begeleiden
- Big Mind
- Tijdslijnen gebruiken
- Communiceren met deelpersoonlijkheden

                 

Voor wie?

Deze erkende cursus is bestemd voor mensen die zich willen laten opleiden tot hypnosecoach, om in een hypnosepraktijk cliënten te helpen met het verlichten of oplossen van bepaalde mentale of lichamelijke problemen. Er is geen voorkennis van hypnose vereist om te starten met de opleiding. De deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn, de Nederlandse taal beheersen en minimaal een mbo werk- en denkniveau bezitten. 


TIP: per 1 maart 2022 is als particulier subsidie STAP-Budget aan te vragen. Voor zelfstandigen blijven opleidingskosten fiscaal aftrekbaar!

                 

Een avond oefenen met NLP of hypnose?

Dat kan! De oefenavonden bij Response Instituut geven je de mogelijkheid om je NLP of hypnose competenties naar een hoger niveau te tillen.


Op een oefenavond krijg je geen nieuwe stof aangereikt maar wordt het reeds geleerde in de praktijk gebracht. Daarnaast pas je de technieken toe op gerichte thema’s waaraan je kunt werken. Ook is er ruimte voor nieuwe oefeningen die je helpen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.


Waarom hypnose volgen bij Response Instituut?

"Response Instituut geeft mensen door haar NLP- en hypnose-opleidingen al 13 jaar de controle terug over hun leven en toekomst."


Wanneer je 's ochtends voet zet in het Response Instituut in Roermond, voelt het direct als thuiskomen. Ons team van trainers en mentoren verwelkomt je met een kopje thee of koffie.

Al gauw merk je, bij het Response Instituut gaat het niet om saaie theorie. Geen eenrichtingsverkeer, maar interactie. In kleine groepjes pas je leerstof direct toe op persoonlijke ervaringen van jezelf én die van de ander. 


tijdens de opleidingsdagen staat een mentor voor jou klaar. Deze beantwoordt elke prangende vraag of helpt je obstakels uit de weg te ruimen. 


Wat wij vaak terugkrijgen? Response Instituut voelt niet als de schoolbanken. Het is onderdeel van een reis waarin je jezelf ontdekt en ontwikkelt. Een dag waar je opgeladen en met nieuwe energie van thuiskomt!

Dit is Response Instituut

Bekijk ook wat anderen zeggen 
taking-ownership-slogan-response-instituut2x

"Taking Ownership is onze belofte,

aan een ieder die binnenstapt bij

 Het Response Instituut."

Wat zeggen onze cursisten?

Hypnotische wetten & principes

Vandaag de cursus Hypnose afgerond en ik voel me een rijker mens.

Jan en Hugo heb ik ervaren als fijner trainers. Duidelijk en nuchter laten ze je tot op de laatste dag verbazen over wat hypnose in zich heeft. Buiten dat ik de technieken heb geleerd  hebben zij mij vooral uitgedaagd om een behoorlijk deel van mijn "overtuigingen" in een ander licht te zien.


manon

Manon S.

Energetisch manager

Comfortabele trance

Tijdens de opleiding Hypnose Basis heb ik geleerd maar vooral ervaren wat hypnose is. Door de hypnosecoach level 1 en 2 heb ik mij verder kunnen specialiseren ik heb nu invloed op het onbewuste van mijn cliënt, zonder dat de cliënt dit doorheeft. En dat voelt comfortabel!
Carina - coach


Ongelofelijk: Trance opwekken via taal

Ik was oprecht benieuwd of conversationele hypnose mij meer diepgang of inzicht zou geven in mijn werk- en privéleven. En ja hoor! Ik weet nu meer over lichaamstaal, en kan nu zelfs via taal een trance op wekken bij mijn cliënten. De theorie wordt voortdurend afgewisseld met praktijkoefeningen. Dat is het fijne aan deze opleiding bij Response Instituut.

Rob - Beginnend hypnose

specialist

Certificering & accreditatie

Voor de certificatie en inhoud van de 38-daagse hypnosecoach opleiding volgt Response Instituut de richtlijnen van de KTNO. De KTNO erkent deze opleiding met ECTS 18.0. Ook de CAT-complementair, IHR en HVNL erkennen deze opleiding. Ook is de 38-daagse hypnosecoach opleiding geaccrediteerd door de VVET. 


Tevens bezitten we een CRKBO-erkenning waardoor onze opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld door de Nederlandse overheid. Hierdoor zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW.

Ja, ik wil mij aanmelden voor de 38-daagse Hypnosecoach opleiding

Data & Aanmelden

38-daagse hypnose coach

Dagopleiding

Dagopleiding

Dagopleiding

Start:

📌 8 september 2023

📍 Roermond

€ 6350,-


𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗛𝗥𝗜𝗝𝗩𝗘𝗡 ➜

Veelgestelde vragen

nlp-practitioner-avond-training-limburg-geschikt
                   

Veelgestelde vragen & antwoorden over de 38-daagse Hypnosecoach opleiding

Kun je met elke achtergrond aan de 38-daagse Hypnosecoach opleiding beginnen?

Ja! Zolang je 18 jaar of ouder bent en minimaal een havo- of mbo-diploma op zak hebt, kun je beginnen aan de Hypnosecoach opleiding!

Hoe groot zijn de groepen?

Elke groep heeft tussen de zes en 24 deelnemers. Daarnaast werken we met trainers en assistent-trainers. Per drie personen staat één assistent-trainer klaar. Zo garanderen wij een persoonlijke begeleiding en aanpak!

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, dat kan. Samen spreken we af hoeveel termijnen dit zijn, met een maximum van zes maanden. Elke maand betaal je dan één termijn. Zo is de betaling voltooid wanneer jij je opleiding afrondt!

Welke onderwerpen behandelt de Hypnosecoach opleiding?

De opleiding bestaat uit level 1, level 2 en aanvullende trainingen. Bij het afronden van iedere level, vindt er ook een examen plaats. Dit samen is de 38-daagse Hypnosecoach opleiding.

Level 1 behandelt:
- Hypnose basis
- Hypnose advanced
- Masterclass regressie
- Masterclass pijnmanagement
- Masterclass instant inductions

Voor level 2 geldt:
- Conversationele hypnose
- Hypnose en overtuigingen
- Hypnose en het werken met energie en emoties
- Het werken met verhalen
- Communicatie en coachvaardigheden

En nog aanvullende trainingen:
- Ericksoniaanse hypnose
- Advanced werken met deelpersoonlijkheden

Mocht er een datum van een onderdeel van de opleiding niet passen in je agenda, dan is dat geen probleem. We bieden de mogelijkheid om deze te volgen op een andere datum! Sommige masterclasses bieden we ook in de avond aan. Mochten er vragen of wil je graag een onderdeel veranderen van datum, neem dan gerust contact met ons op!

Waar vindt de training plaats?

De locatie van de Hypnosecoach opleiding is Roermond, Limburg. Goed te bereiken vanuit Noord Brabant, Gelderland en de Belgische streek!

Waar kan ik de data van de 38-daagse hypnosecoach opleiding vinden?

De 38-daagse hypnosecoach opleiding bestaat uit de hypnosecoach level 1 opleiding en hypnosecoach level 2 opleiding.

De 38-daagse hypnosecoach opleiding start met de hypnosecoach level 1 opleiding. Op de 16-daagse hypnosecoach level 1 pagina vind je de data van de eerste 16 dagen van de 38-daagse hypnosecoach opleiding. De andere 16 dagen vind je uiteraard op de 16-daagse hypnosecoach level 2 pagina.

Mochten er hierover nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact met ons op!

Kan ik Hypnose inzetten om zelf te gaan coachen?

Absoluut! Na het afronden van de 38-daagse hypnosecoach opleiding ben je een erkende hypnosecoach! Deze uitgebreide opleiding is dus de eerste stap in jouw loopbaan naar hypnotherapeut.

Betaalt de overheid mee?

Per 1 maart 2022 is als particulier subsidie STAP-Budget aan te vragen. Voor zelfstandigen blijven opleidingskosten ook in 2022 fiscaal aftrekbaar!

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op onze website over de voordelen: https://response-instituut.nl/fiscaal-voordelen-bij-opleidingen/

                 
Op een andere manier kennismaken met Hypnose?

Vrijblijvend kennismaken met hypnose

nlp-business-ondernemers

Gratis verkennend gesprek

Workshop zelfhypnose